Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Onze diensten

Met het uitgangspunt om iedereen te laten blijven participeren op de arbeidsmarkt, biedt Visio Zicht op Werk de volgende 5 diensten aan:

1. Advies over de werksituatie en werkplek

Visio Zicht op Werk kijkt naar geschikte werkplekaanpassingen op het vlak van ICT, verlichting en werkplekinrichting. Zo kan de werknemer zijn werk met zo min mogelijk visuele inspanning blijven doen.

2. Specialistisch arbeidsdeskundig onderzoek

Soms is een onafhankelijk onderzoek nodig naar terugkeer naar werk. Bijvoorbeeld als de werknemer nog niet voldoende gere-integreerd is. Onze onafhankelijke arbeidsdeskundigen met expertise rondom visuele problematiek kunnen deze onderzoeken uitvoeren. Het specialistisch arbeidsdeskundig onderzoek richt zich op de stappen die nodig zijn om weer naar werk te integreren.

3. Tweede spoortrajecten

Soms kan een werknemer niet re-integreren bij de eigen werkgever. Een tweede spoortraject is dan een optie. Deze vervolgstap houdt in dat de werknemer naar passend werk begeleid wordt bij een andere werkgever.

Bij Visio zijn adviseurs arbeid gespecialiseerd in de begeleiding van een dergelijk spoortraject voor mensen met een visuele beperking. Deze adviseur start met een intakegesprek waar een werkgever of opdrachtgever bij aan mag sluiten. Vervolgens inventariseert hij de mogelijkheden op basis van de beschikbare informatie, gesprekken en digitale testen.

Daarna bepaalt u samen met de adviseur arbeid een zoekrichting die goed voelt voor u. U bekijkt onder begeleiding openstaande vacatures en wij trainen uw sollicitatievaardigheden. Visio benadert potentiële werkgevers met de inzet van sociale media en andere online middelen. De nieuwe werkplek kan een betaalde baan zijn of werk op vrijwillige basis om werkplekervaring op te doen. U kunt ook werkervaring opdoen, uw belastbaarheid in kaart brengen en daar waar mogelijk op te bouwen.

4. WIA-begeleiding

Kunt u door uw visuele beperking niet meer of niet meer helemaal werken? Een adviseur arbeid van VZoW kan u ondersteunen in gesprekken met uw verzekeringsarts en/of de arbeidsdeskundige. Hij kan meer informatie geven over het werken met een visuele beperking. Hij zorgt voor volledige informatie voor de beoordeling van uw situatie. Dit gesprek bereiden wij gezamenlijk met u voor.

5. UWV-trajecten

Visio heeft een raamovereenkomst met UWV voor het uitvoeren van re-integratietrajecten. De volgende re-integratietrajecten zijn mogelijk:

Modulaire re-integratie

Dit traject richt zich op het vergroten van de fysieke en psychische weerbaarheid van de uitkeringsgerechtigde op het werk. Dit is bedoeld voor mensen bij wie “Werkfit maken” niet of nog niet past. Ook mensen die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van scholing kunnen hiervan gebruikmaken.

Werkfit maken

Dit traject gaat om de eerste fase en is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden die nog niet kunnen werken. Wij starten met het opstellen van een zoekprofiel. Dat helpt bij het ontdekken van nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt, zelfstandig solliciteren en het starten met een opleiding.

Naar werk

Dit traject richt zich op de toeleidingsfase. Het helpt mensen met een uitkering die weer kunnen werken aan een baan.

Jobcoaching

Soms is intensieve coaching op de werkplek nodig om de werknemer aan het werk te houden of te laten landen in een andere werkomgeving. Een adviseur arbeid gaat dan voor en met u aan de slag. Hij kijkt wat nodig is om u zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarbij leveren wij maatwerk. Wij kijken naar uw situatie, wensen en behoeften én naar die van uw werkgever. Als u dat wilt, doen wij de coaching in afstemming met uw collega’s of anderen. Enkele voorbeelden waarop de coaching zich kan richten:

  • Zelfredzaamheid optimaliseren.
  • De opbouw van uw belastbaarheid begeleiden.
  • Onderzoeken welke taken bij uw werk passen.
  • Aan de slag met nieuwe handelingen, kennis en vaardigheden.
  • Inzicht krijgen in leermogelijkheden, werkdruk, stressbeleving, werk/privébalans, bedrijfscultuur, competenties, effectiviteit, etc.
  • Uw werkgever en collega’s meer vertellen over visuele problematiek.

Jobcoaching: Meer vrijheid door minder grip

Saskia is sinds 2011 volledig blind. In haar werk liep ze steeds meer tegen haar grenzen aan. Met een jobcoachtraject van 10 maanden dat ze doorliep met een adviseur arbeid van Koninklijke Visio is zij weer helemaal klaar om duurzaam inzetbaar aan de slag te gaan. Dit jobcoachtraject is onlangs - in samenspraak met de werkgever - afgerond en geëvalueerd.
Lees het verhaal van Saskia