maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Belangenverenigingen

De Oogvereniging
belangenvereniging voor mensen met een visuele beperking

Federatie ouders visueel gehandicapten (FOVIG) 

Nederlandse Vereniging van Geleidehondgebruikers (NVG)

Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders (BOSK)
 
Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad)

Helen Keller Stichting
behartigt belangen van mensen die doofslechtziend of doofblind zijn
 
Doofblind.nl
voor en over mensen die niet (goed) kunnen zien én horen

Oog en Oorhuis

OOG in OOG 
behartigt belangen van mensen die lijden aan een (aangeboren) afwijking aan een of twee ogen, waaronder anoftalmie en microftalmie, en verder alle mensen die een of twee oogprothesen dragen en/of zien met één oog.

Stichting tot steun aan Zeeuwse Blinden en Slechtzienden

 

Visio in de buurt

Koninklijke Visio

De algemene brochure van Koninklijke Visio.