Veilige auditieve omgeving

Mensen met een visuele en verstandelijke beperkingen worden geconfronteerd met een auditieve omgeving die ze moeilijk kunnen begrijpen. Dat maakt hen onzeker, belemmert hen in het opdoen van ervaringen en vergroot de kans op "probleemgedrag". 

Doel en werkwijze van het project

Doel van dit project is: bij medewerkers van Wonen & Dagbesteding en Onderwijs de kennis en bewustwording vergroten over het belang van een veilige auditieve omgeving bij cliënten. Hiervoor ontwikkelde Visio de volgende werkwijze.

De werkwijze  van het project is:

  • In een groep vindt op een aantal vooraf bepaalde momenten een meting plaats van het geluidsniveau.
  • Een analyse geeft aan welke geluiden onveiligheid oproepen en welke geluiden het gevoel van veiligheid vergroten.
  • Om iets te doen aan de onveiligheid komen medewerkers met creatieve oplossingen: de zogeheten interventies.
  • Na de interventies vinden opnieuw metingen plaats.
  • De analyse geeft aan of de hoorbare veiligheid toeneemt.

Harde geluiden leiden vaak tot gevoel van onveiligheid

Geluid is overal. Vooral mensen met een visuele en ernstige verstandelijke beperking kunnen zich hier moeilijk voor afsluiten. Zij geven aan omgevingsgeluiden moeilijk betekenis. Onverwachte, harde geluiden hebben daarom vaak een gevoel van onveiligheid tot gevolg. En dat kan bij deze doelgroep leiden tot vecht- of vluchtgedrag of ander moeilijk te verstaan gedrag. Het vermijden van onverwachte, harde geluiden kan dus zinvol zijn. Een beroemde interventie is inmiddels het plakken van halve tennisballen onder stoelpoten. Dat geschuif met stoelen op een harde vloer verloopt veel rustiger. Muziek of andere rustgevende geluiden kunnen bewust worden ingezet om structuur in het dagritme aan te brengen en om rust of activiteit te bevorderen.