Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Project Eigen Initiatief Model

De visie van Visio is dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk moeten kunnen leven. Ondersteuning is erop gericht dat cliënten zelf beslissingen (leren) nemen en waar mogelijk de regie over hun leven krijgen en houden. Ongeacht leeftijd, woongroep of werkplek, met oog voor de individuele mogelijkheden en beperkingen.

De taak van begeleiders van Visio verandert ook door de verschuiving van “overnemen” naar “ondersteunen”. Een taak die om een nieuwe attitude en nieuwe werkwijze vraagt. Door het kiezen van een gezamenlijke werkwijze (begeleidingsmethodiek) wordt de cliënt door de diverse Visio-begeleiders op een zelfde manier ondersteund, benaderd en begeleid.


Uitgangspunten EIM


Uitgangspunt van EIM is dat mensen met een beperking zelf leren na te denken over allerhande zaken waarmee zij in het dagelijks leven te maken krijgen. Als zij zelf kunnen nadenken, kunnen zij beter keuzes maken en vergroten zij hun zelfstandigheid thuis, op school, op het werk, in hun vrije tijd en in hun sociale relaties. Door training leren ze zelf na te denken en krijgen zij inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen.


Begeleid Ontdekkend Leren


In de praktijk betekent dit, dat we cliënten denkvaardigheden leren: een plan maken voor zij iets doen, volgen en bijsturen terwijl ze bezig zijn en terugkijken wanneer ze klaar zijn. Wie BOL toepast bij cliënten, zorgt ervoor dat hun flexibiliteit en zelfstandigheid daadwerkelijk toenemen. De cliënt krijgt binnen zijn mogelijkheden meer invloed op zijn leven, meer plezier in zijn taken, leert zelf te kiezen en voelt zich versterkt in zijn zelfbeeld.


Project informatie


Maatschappelijk doel

De maatschappelijke participatie van de cliënt verhogen
 

Projectdoelstelling

Het vergroten van de zelfredzaamheid van onze cliënt


Resultaat 1

Medewerkers stimuleren het leervermogen van de de cliënt en zetten de mogelijkheden van de cliënt in.
Door scholing en training krijgen medewerkers de "tools" in handen om EIM en BOL in te zetten en toe te passen.
 

Resultaat 2

Het inzichtelijk maken van de effecten van de toepassing van EIM binnen Visio. Door een nulmeting bij de start van het project te doen en achteraf de resultaten te beoordelen wordt het effect van EIM en BOL bepaald.

 

Externe links

> www.eigeninitiatiefmodel.nl