EDUCARE (afgesloten)

In 2015 is een project gestart, gefinancierd door Erasmusplus van de Europese Unie.  EDUCARE is een Europees uitwisselingsprogramma voor professionals, waarbij partnerorganisaties een gemeenschappelijk probleem ervaren in het thema van gedragsproblemen bij mensen met visuele beperking. We ervaren dat het aantal jongeren met een visuele en meervoudige beperking dat daarnaast gedragsproblemen ontwikkelt groeiend is. Ook worden professionals die werkzaam zijn met de doelgroep geconfronteerd met uitdagende situaties, waarvoor ze zijn niet altijd zijn opgeleid. Gebrek aan competenties kunnen nieuwe problemen veroorzaken en stressvolle situaties opleveren voor beide partijen. De partners hebben erkend dat er een grote behoefte is om de kwaliteit van de professionele kennis te vergroten, evenals het begrip voor de doelgroep.

Projectdoelen

Binnen het project wordt er aan de volgende doelen gewerkt:

 • Delen van recent onderzoek/literatuur beschikbaar in Europa
 • Beter inzicht in de behoeften van de doelgroep
 • Het ontdekken van methodes/handelingswijzen voor professionals
 • Delen en uitwisselen van de uitdagingen en (good) practice
 • Verbetering de vaardigheden van professionals met betrekking tot de behandeling van gedragsproblemen van leerlingen en cliënten met gedragsproblemen (kennis, vaardigheden, houding)
 • Overeenstemming van de gedeelde strategieën
 • Het implementeren van nieuwe kennis, vaardigheden
 • Het verminderen van de stress niveau van professionals
 • Betere prestaties van leerlingen en cliënten met gedragsproblemen

Uitwisselingen

Er zullen vier uitwisselingen plaatsvinden van personeel, elk voorafgegaan en gevolgd door een scala aan activiteiten. Elke uitwisseling zal gericht zijn op een thema.
Onderwerpen van de vier uitwisselingen:

 1. Inleiding tot drie methoden ontwikkeld in Nederland: Vlaskamp, EIM, Competentiegericht Werken
 2. Agressie / zelf-verwondend gedrag
 3. Autisme
 4. Transfer processen

Projectpartners

De partners in het project zijn:

 • Budapest School for the Blind, Hongarije
 • Jordanstown School, Noord-Ierland
 • SWW, Duitsland
 • Lega del filo d’Oro ONLUS, Italië
 • Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, Slovenië
 • Koninklijke Visio, Nederland