Sociale Veiligheid

Visio kent een wettelijk verplicht sociaal veiligheidsbeleid voor leerlingen. Er zijn in de school gedragsregels opgesteld en in de lessen sociaal emotionele vorming wordt regelmatig aandacht besteed aan het voorkomen van pesten. Alle medewerkers weten bij een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik hoe te handelen. Ook organiseren we een jaarlijks tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en medewerkers waarin aandacht geschonken wordt aan de sociale veiligheidsbeleving onder leerlingen en hebben we per school een of meerdere aandachtsfunctionaris sociale veiligheid. Rijan van Geene is de coördinerend aandachtsfunctionaris Sociale Veiligheid van onze school.
 

Privacy

Visio gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de leerlingen in hun leerlingendossiers. Daarbij houdt Visio zich aan de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ons privacystatement staat kort, bondig en begrijpelijk verwoord wat dit inhoudt. Dit vindt u op de pagina Privacy. U kunt beleid over het omgaan met leerlingendossiers opvragen bij de administratie van de school.