Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Project Rekenkist

Visio ontwikkelde de “Rekenkist”. Hierin zitten concrete, tastbare materialen, zoals kralensnoeren, getallenstokken en getallenlijnen. Hiermee wil Visio het rekenonderwijs aan blinde en slechtziende leerlingen ondersteunen. De Rekenkist is bruikbaar bij de gangbare Nederlandse rekenmethoden.
 

Getalbegrip

In het (basis)onderwijs aan blinde en zeer slechtziende leerlingen is het belangrijk begrippen zo concreet mogelijk te maken. Dat betekent dat ze tastbaar moeten zijn. Bij de biologieles gebruikt men bijvoorbeeld opgezette dieren en bij aardrijkskunde een wereldbol met reliëf. Bij rekenonderwijs is dat niet altijd eenvoudig te realiseren. Zeker wanneer het om aantallen gaat, die niet op vingers nat te tellen zijn. Om dit getalbegrip te bevorderen, bevat de “Rekenkist” een getallenlijn met honderd kralen. Later kunen de leerlingen overstappen op een abstracter instrument: de lege getallenlijn of getallenplank. Daarop zijn alleen nog de vijf- en tientallen voelbaar gemarkeerd. Bij de “Rekenkist” hoort een handleiding. De ontwikkelaars leggen daarin het gebruik van de materialen uit. Maar geven ook tips om op andere manieren getalbegrip aan te leren. Bijvoorbeeld stappen tellen en elke tiende stap hoorbaar benadrukken.
 

Doel

Rekenonderwijs aan slechtziende en blinde leerlingen ondersteunen met tastbare materialen. Zodoende het getalbegrip bij deze leerlingen versterken. Tevens draagt de “Rekenkist” bij aan:
  • ordening
  • logisch denken
  • inzicht in meetkundige figuren
 

Doelgroep

De “Rekenkist” is bestemd voor leerkrachten aan het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. De materialen zijn bruikbaar van voorbereidend rekenen tot voorbereiding op wiskunde. Voor het voortgezet onderwijs is er een wiskundekist.
 

Resultaat

Een koffer vol concrete, tastbare materialen. En een uitgebreide handleiding over de toepassing daarvan in het rekenonderwijs. Leerlingen beleven merkbaar meer plezier aan rekenen.
 

Wetenswaardig

Visio-leerlingen in Rotterdam en Visio-cliënten van de dagbesteding in Breda maakten materialen voor dit project.
De Katholieke Stichting Blinden en Slechtzienden (KSBS) heeft het project financieel mogelijk gemaakt.

 

Bestellen Rekenkist

De Rekenkist is direct te bestellen in de Visio webshop.
Bestel direct