maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Wat vooraf ging

Voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke, visuele en in veel gevallen ook motorische beperkingen, zijn voldoende beweging en gezondheid niet vanzelfsprekend.
 
Daarom is Visio Wonen & Dagbesteding De Brink al vanaf 2006 actief in het stimuleren van een gezonde leefstijl van haar cliënten. Het doel daarbij is dat zij optimaal kunnen participeren.
 
Een eerste stap was een pilot “Gezondheid in beweging” in december 2006, waarbij cliënten bestaande fittesten- en metingen hebben uitgeprobeerd. Deze testen bleken voor onze cliënten niet uitvoerbaar en betrouwbaar.
 
De pilot vormde de aanleiding tot het project Fitheid van april 2007 tot april 2009. Binnen dit project zijn verschillende gezondheidsactiviteiten opgestart met als doel het belang van een gezonde leefstijl voor mensen met meervoudige beperkingen over te dragen. Voorbeelden hiervan zijn de gezondheidsweken, die ook nu nog jaarlijks door de afdeling Beweging van Visio De Brink worden georganiseerd.
 
Binnen hetzelfde project zijn met onderzoek verschillende testen en metingen speciaal voor mensen met een meervoudige beperking ontwikkeld. Dit resulteerde in het proefschrift “Meten van fysieke fitheid bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen”. Maar ook in een praktische en toepasbare methode om de fitheid van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en zintuiglijke beperking te kunnen meten: de Basistestset Fitheid.
 
Vanaf medio 2009 spreken we over het bredere thema gezondheid en wordt er gewerkt aan de implementatie van een gezonde leefstijl voor cliënten van Visio De Brink. Deze implementatie vond tot juli 2012 plaats binnen het project “Zo kan het ook”. Als afsluiting van het project is bij Visio De Brink de lipdub "Bewegen is gezond. En leuk!" gemaakt.
 
Uiteindelijk is alles gebundeld en gevat in de kenniscollectie “Bewegen is gezond”. Deze is door Visio ontwikkeld binnen het lectoraat Participatie en gezondheid bij mensen met een verstandelijke en visuele beperking (onderdeel van het Lectoraat Transparante Zorgverlening van de Hanzehogeschool Groningen) en met subsidie van Fonds Nuts Ohra. Hierbij is gebruik gemaakt van de ontwikkelde kennis en input van een grote groep tweedelijns professionals binnen Visio De Brink.

Dr Aly Waninge