Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Bewegen individuele cliënt

Met de resultaten van de fittesten is het onder meer mogelijk om de cliënt in de tijd met zichzelf te vergelijken. Zo is te ontdekken of iemand bijvoorbeeld vooruit gaat na gerichte training of dat iemand achteruit gaat na een periode van ziek zijn. De individuele resultaten van de fittesten kunnen in een rapportage naar de betrokkenen gestuurd worden. Hierbij is het van belang om aan te geven hoe de score zich verhoudt tot de norm en, indien van toepassing, tot voorafgaande scores van de betreffende cliënt.
 
Vervolgens is het van belang de scores te bespreken in het multidisciplinaire team. Hierbij wordt uitgegaan van aanwezigheid van een Arts Verstandelijk Gehandicapten, een gedragswetenschapper, persoonlijk begeleider, activiteiten begeleider en paramedici. Deze professionals kunnen gezamenlijk afwegen of het wenselijk en efficiënt is om stappen te ondernemen als aspecten van fitheid onvoldoende blijken te zijn. Als dat inderdaad het geval is, kunnen zij direct afspreken wat mogelijke maatregelen zijn. 
 
Voor adviezen van denkstappen om de gezondheid van de individuele cliënt te beïnvloeden, kunt u kijken bij onderstaande pagina's.

Beweegplan

Het uitgangspunt van een beweegplan is dat bewegen in het dagelijks leven van de cliënten wordt geïntegreerd.
Lees meer

Interventie fitnessprogramma

Dit fitnessprogramma is eerst in 2011 uitgevoerd met een significante verbetering van de balans tot gevolg.
Lees meer

Interventie TMS Balancer

De TMS Balancer is een filmgestuurde beweegbare stoel. Deze stoel is verstelbaar in hoogte om een ideale sta/zithouding te creëren.
Lees meer

Stroomschema

Stroomschema ter bepaling interventie
Lees meer