maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Doelgroep

Het Programma "Bewegen naar gezondheid" richt zich op mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperking (ZEVVB).  In de filmpjes horende bij het Programma "Bewegen naar Gezondheid" ziet u mensen die genieten van samen bewegen. Het is van groot belang om bij deze cliënten uit te gaan van wat ze wél kunnen. 
 
Optimale participatie is het doel van de begeleiding. Zo wordt de kwaliteit van leven ook optimaal. De relevante sterke kanten van een persoon dienen versterkt te worden en de minder sterke kanten ondersteund. 
 

Indeling beperkingen

De verstandelijke beperking wordt door de World Health Organization (WHO) onderverdeeld naar het intelligentiequotiënt (IQ). Mensen met een ernstige verstandelijke beperking hebben een IQ van minder dan 35, met een zeer ernstige verstandelijke beperking een IQ van minder dan 20. Dit betekent een ontwikkelingsleeftijd van respectievelijk tussen 2 en 4 jaar oud en minder dan 2 jaar oud.
 
De visuele beperking van deze doelgroep is minder dan 0.3 volgens de indeling van de WHO.
 
Bij mensen met ZEVVB komt vaak nevenpathologie voor, zoals motorische beperkingen, epilepsie en ook auditieve beperkingen. De combinatie van deze beperkingen en aandoeningen veroorzaken soms ook beperkingen in activiteiten en participatie. 
 
Tabel: Classificatie mentale retardatie
Classificatie mentale retardatie IQ Intellectuele leeftijd
Mild 50 tot 70 9 tot 12 jaar
Matig 35 tot 49 4 tot 9 jaar
Ernstig 20 tot 34 2 tot 4 jaar
Zeer ernstig Lager dan 20 Lager dan 2 jaar 


 

 
 

Visio in de buurt

Expertise publicaties

In de webshop van Visio staan publicaties om uw kennis over en begrip voor slechtziend- en blindheid te vergroten.