Expertiseprogramma's 2016-2019

Als expertise-organisatie heeft Visio de missie om meedoen mogelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. Dit doen we onder andere door kennis over (het leven met) een visuele beperking te blijven ontwikkelen, te toetsen, te borgen en zoveel mogelijk nationaal en internationaal te delen. Hiervoor werken we met vijf expertiseprogramma’s op verschillende levensgebieden en thema's. Hieronder vindt u de afgeronde expertiseprogramma's (2016-2019). Lees meer over de nieuwe programmalijnen.

Vanaf 1 januari 2020 werken Bartiméus, Koninklijke Visio en Robert Coppes Stichting samen aan het Meerjarig deelsectorplan Visueel, dat goedgekeurd is door ZonMw.

Naast deze nationale expertiseprogramma’s is Visio ook internationaal actief. De internationale agenda richt zich op ontwikkelen, toetsen, delen, overdragen en borgen van kennis. Visio wil ook wereldwijd bijdragen aan participatie van slechtziende en blinde mensen, en is internationaal partner in belangenbehartiging met en voor de doelgroep. Klik hier voor de internationale informatie en projecten.

Programmalijnen sectorbreed

Het sectorplan Visueel wordt gedragen door vijf branche-brede programmalijnen. Ieder met een eigen focus, gericht op de cliënt, op omgeving en op professionals.
Programmalijnen vanaf 2020

Programmalijnen sectorbreed

Het sectorplan Visueel wordt gedragen door vijf branche-brede programmalijnen. Ieder met een eigen focus, gericht op de cliënt, op omgeving en op professionals.
Programmalijnen vanaf 2020

Programmalijnen sectorbreed

Het sectorplan Visueel wordt gedragen door vijf branche-brede programmalijnen. Ieder met een eigen focus, gericht op de cliënt, op omgeving en op professionals.
Programmalijnen vanaf 2020

Programmalijnen sectorbreed

Het sectorplan Visueel wordt gedragen door vijf branche-brede programmalijnen. Ieder met een eigen focus, gericht op de cliënt, op omgeving en op professionals.
Programmalijnen vanaf 2020

Programmalijnen sectorbreed

Het sectorplan Visueel wordt gedragen door vijf branche-brede programmalijnen. Ieder met een eigen focus, gericht op de cliënt, op omgeving en op professionals.
Programmalijnen vanaf 2020