Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Onderwijs Breda

Visio-school Breda: een gewone én speciale school

Vanaf het moment dat u Visio Onderwijs Breda binnenstapt valt op hoe medewerkers met leerlingen met een visuele beperking omgaan. De school biedt een warme, uitnodigende en veilige omgeving aan uw kind en ook aan hun ouders. Alles in en om de school is volkomen aangepast aan onze leerlingen: de gangen zijn leeg en overzichtelijk en de klassen zien er uitnodigend en geordend uit. Net als het zwembad, dat we gebruiken voor diverse lessen. 
 

Onderwijs bij Visio = Meedoen mogelijk maken

U ziet leerling en gaat naar video van Onderwijs Breda

Voor wie is onze school?

Koninklijke Visio Onderwijs Breda is een school voor kinderen met een meervoudige beperking in de leeftijd van vier tot twintig jaar. Naast een visuele beperking hebben alle leerlingen een verstandelijke beperking. Daarnaast hebben veel leerlingen nog extra beperkingen zoals motorische beperkingen, een aan Autisme Spectrum Stoornis (ASS) verwante beperking of bepaalde syndromen. Het onderwijsaanbod bereidt de leerlingen voor op hun vervolgbestemming en op deelname aan de samenleving.

Filmpjes Visio Onderwijs Breda

Meer van Visio Onderwijs Breda zien? Bekijk eens een paar van onze filmpjes:

Aangepaste omgeving

Vanaf het moment dat men het gebouw van Visio Onderwijs Breda binnenstapt valt de manier waarop de medewerkers met leerlingen omgaan op. De school biedt een warme, veilige omgeving aan leerlingen en ouders. Alles in en om de school wordt volkomen aangepast aan de doelgroep: de gangen zijn leeg en overzichtelijk en de klassen zien er uitnodigend en geordend uit. Het zwembad gebruiken we voor diverse lessen.
 

Ontwikkelen op eigen niveau

Het uitgangspunt is de leerling als uniek persoon. Per leerling zoeken we naar een specifieke manier waarop hij of zij iets kan leren. Er wordt gekeken naar wat het kind kan in plaats van naar wat het allemaal niet kan. Ontwikkeling van de leerling, op zijn of haar eigen niveau, staat altijd voorop.

De bijzondere doelgroep van Visio Onderwijs Breda vraagt om specifieke onderwijsmethodes die aansluiten bij de communicatiemogelijkheden van de leerlingen. Muziek als onderdeel van Totale Communicatie is essentieel voor het lesprogramma aan leerlingen met een (ernstig) meervoudige beperking. Gesproken taal is abstract en voor veel van de leerlingen met een (ernstig) meervoudige beperking moeilijk te begrijpen. Er worden liedjes gebruikt als passend alternatief om activiteiten en handelingen aan te kondigen en/of te begeleiden. De tekst geeft inhoud aan het liedje maar het is vooral de herhaling van dezelfde melodie die op den duur herkenning, veiligheid, vertrouwen en daardoor voorspelbaarheid geeft in dat wat gebeurt of gaat gebeuren.

Bekijk de foto's van deze locatie