Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Onderwijs Breda

Visio-school Breda: een gewone én speciale school

Vanaf het moment dat u Visio Onderwijs Breda binnenstapt valt op hoe medewerkers met leerlingen met een visuele beperking omgaan. De school biedt een warme, uitnodigende en veilige omgeving aan uw kind en ook aan hun ouders. Alles in en om de school is volkomen aangepast aan onze leerlingen: de gangen zijn leeg en overzichtelijk en de klassen zien er uitnodigend en geordend uit. 

Onderwijs bij Visio = Meedoen mogelijk maken

U ziet leerling en gaat naar video van Onderwijs Breda

Voor wie is onze school?

Koninklijke Visio Onderwijs Breda is een school voor kinderen met een meervoudige beperking in de leeftijd van vier tot twintig jaar. Naast een visuele beperking hebben alle leerlingen een verstandelijke beperking. Daarnaast hebben veel leerlingen nog extra beperkingen zoals motorische beperkingen, een aan Autisme Spectrum Stoornis (ASS) verwante beperking of bepaalde syndromen. Het onderwijsaanbod bereidt de leerlingen voor op hun vervolgbestemming en op deelname aan de samenleving.

Aangepaste omgeving

Vanaf het moment dat je het gebouw van Visio Onderwijs Breda binnenstapt valt de manier waarop de medewerkers met leerlingen omgaan op. De school biedt een warme, veilige omgeving aan leerlingen.

Onderwijs Breda, Haren en Rotterdam krijgen predicaat excellente school

Drie Visio-scholen hebben in 2022 het predicaat Excellente school voor het speciaal basisonderwijs én voortgezet speciaal onderwijs ontvangen. Het gaat om de Visio-scholen in Breda, Haren en Rotterdam. Zij hebben ieder een eigen excellentieprofiel. Het excellentieprofiel van Visio Onderwijs Breda luidt "Thuiskomen in de wereld". Ieder kind heeft recht op onderwijs. De jury oordeelt dat de school, vanuit een brede visie op onderwijs aan meervoudig beperkte slechtziende en blinde leerlingen, erin slaagt om in het profiel een scherpe focus op het eigen concept van de totale communicatie te richten.
Deze waardering is de kroon op het werk in de ambitie van Visio Onderwijs om slechtziende en blinde leerlingen excellent onderwijs en de beste begeleiding te bieden op het niveau van ernstig meervoudig beperkt (emb) tot en met havo.

Filmpjes Visio Onderwijs Breda

Meer van Visio Onderwijs Breda zien? Bekijk eens een paar van onze filmpjes:

Meer informatie

Iedere locatie heeft een schoolgids met informatie (deel 1, zie link hierboven). Er is ook een gedeelte met algemene informatie over Visio Onderwijs (deel 2)

Bekijk de foto's van deze locatie