Amsterdam: Kind & Jeugdcentrum

Amsterdam: Kind & Jeugdcentrum

Adres:

Burgemeester Eliasstraat 76
1063 EX  Amsterdam

Telefoon:

06 52 81 98 39

Het Kind & Jeugdcentrum Amsterdam van Koninklijke Visio biedt specialistische begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een visuele beperking. Dit geldt ook voor kinderen die daarnaast kampen met bijkomende problematiek, zoals een lichte verstandelijke beperking, psychosociale problemen of (lichte) gedragsproblemen.

Naschoolse programma’s: je spelenderwijs ontwikkelen

Kinderen en jongeren die thuis wonen en al dan niet bij Visio op school zitten kunnen gebruik maken van onze naschoolse programma’s. Opgroeien met een visuele beperking kan soms ingewikkeld zijn. Het leren gaat niet altijd vanzelf. Buiten schooltijd kunnen zij bij ons terecht voor naschoolse programma’s. We starten met schooldagen, maar willen uitgroeien naar ook weekenden en vakanties. ’s Avonds gaan alle kinderen weer naar huis. Mogelijk wordt ook dit in de toekomst uitgebreid in combinatie met verblijf in combinatie met behandeling.

Meedoen mogelijk maken

Kinderen en jongeren kunnen een of meerdere keren per week deelnemen aan allerlei activiteiten. Spelenderwijs werken ze zo aan hun ontwikkeling en groei in vaardigheden. Het aangeboden programma wordt gebaseerd op de hulpvraag van de kinderen/ jongeren. Er is zowel aandacht voor individuele als groepshulpvragen. Ze leren bijvoorbeeld sociale vaardigheden zoals samen spelen, om hulp vragen en contact leggen, vergroten van praktische vaardigheden op digitaal gebied en bij het uitoefenen van hobby’s en huishoudelijke taken. Ze leren dit spelenderwijs. Dat betekent dat ze het leren door spelletjes te spelen, samen te bewegen of te knutselen. Tijdens de activiteiten kijken de trainers hoe de kinderen contact leggen, samenwerken en zichzelf uiten. Ook worden er activiteiten gedaan zoals koken of tafel dekken. Hier wordt door de begeleiders gekeken welke vaardigheden de kinderen nog kunnen leren, zoals snijden, overzicht bewaren over de taak en hoe ze al dan niet gebruik maken van hun zicht. Samen met u en uw kind stellen wij een plan op met de individuele hulpvragen om de gewenste doelen te bereiken. Het oefenen en leren van vaardigheden en het stimuleren van de ontwikkeling wordt aangeboden met uitdagende programma’s. Deze zijn gebaseerd op de methode Competentiegericht Werken.

Methodiek Competentiegericht Werken

Bij het Kind en Jeugdcentrum Amsterdam wordt gewerkt volgens de methode Competentiegericht Werken (CGW). Binnen het Competentiegericht Werken ligt de nadruk op het aanleren en versterken van vaardigheden van het kind. We bekijken per persoon wat hij/zij zelf kan en sluiten daarop aan. Ook kijken we waarin we ondersteuning moeten bieden. We prijzen wat iemand al kan en stimuleren hem/haar om nieuwe vaardigheden uit te proberen. Zo groeit het zelfvertrouwen van het kind en de wil om nieuwe vaardigheden te leren.

Bekostiging

De naschoolse programma’s bij het Kind en Jeugdcentrum Amsterdam worden bekostigd vanuit de basisverzekering van uw Ziektekostenverzekering. Hierdoor is Visio in staat om een passend en breed aanbod, op maat, te bieden aan uw kind. Voor jongeren boven de 18 jaar geldt een eigen risico.

Informatie en aanmelden

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met ZorgbemiddelingMidden@visio.org 
Esmee van As: 06 52 81 98 39
Marriëtte Hekman: 06 31 14 36 14
Hilgré Pinkster:  06 46 93 89 82

Bekijk de foto's van deze locatie