Haren: De Heukelom

Visio De Heukelom biedt wonen en dagbesteding aan kinderen en jongeren met een visuele en verstandelijke beperking. Ook kinderen met het vermoeden van Cerebrale Visuele Inperking (CVI) kunnen bij ons terecht voor observatie. Levensgeluk, ontplooiing en participatie staan centraal.

Bekijk en beluister "Beleef Visio De Heukelom"

Open huis en informatieavond

6 juni hebben is er een open huis met de drie domeinen samen (Onderwijs, Wonen & Dagbesteding en Revalidatie & Advies) rondom Kind & Jeugd en de mogelijkheden om te netwerken met verwijzers en medewerkers van Visio.

Uitnodiging: Open huis Visio Haren
 

Woonmogelijkheden

Bij Visio De Heukelom zijn slechtziende en blinde kinderen van harte welkom om te komen logeren, wonen of voor dagbesteding. De Heukelom heeft verschillende geschikte huizen voor permanente en tijdelijke groepsbewoning. Ook buitenschoolse opvang is mogelijk. 

Kindercentrum

Soms heeft een kind met een visuele en meervoudige beperking vanwege de jonge leeftijd extra begeleiding en ondersteuning nodig. Het Kindercentrum biedt deze behandeling en dagbesteding aan kinderen en jongeren van 0 t/m 20 jaar. Ieder kind heeft een individueel dagprogramma. Daarin wisselen rust en activiteit elkaar af. Bekijk in onderstaand filmpje van Heel Holland Zorgt hoe kinderen zich kunnen ontwikkelen bij De Heukelom.

Vrouw en dochter. U gaat naar een filmpje over De Heukelom

Groepssamenstelling

De groepen in het Kindercentrum zijn samengesteld op basis van specifieke ontwikkelingsvragen. Per groep zijn er maximaal zes kinderen en twee begeleiders aanwezig. Activiteiten worden zowel individueel als in de groep aangeboden, afhankelijk van de behoefte van het kind. Er is een nauwe samenwerking tussen de begeleiders en veel persoonlijke aandacht voor het kind.

Therapie

Therapieën en oefeningen zijn geïntegreerd in het dagprogramma van de kinderen. Gespecialiseerde Visio-medewerkers werken met de kinderen. Ook maken we gebruik van een arts voor verstandelijk beperkte mensen en gedragswetenschappers. Er is in het Kindercentrum een therapiebad en een snoezelruimte.

Flexibele zorg: logeren en andere kortdurende opvang

De zorg voor een kind met een visuele, verstandelijke beperking en/of meervoudige beperking is niet altijd makkelijk. Soms is het prettig om de zorg even te kunnen overlaten aan anderen. Bij Visio in Haren (en in Vries) kunt u terecht voor gespecialiseerde flexibele zorg: logeren (met behandeling), naschoolse opvang of andere vormen van opvang (bijvoorbeeld thuis). Lees meer over de mogelijkheden van flexibele zorg bij De Heukelom.

De mogelijkheden bij het Kindercentrum

 • Multifunctionele locatie met wonen, dagbesteding en onderwijs
 • Intensieve ondersteuning en/of speciale dagbegeleiding
 • Flexibele zorg
 • Ontwikkelingsgerichte activiteiten gericht op interactie, contact en zelfvertrouwen
 • Het kind wordt gestimuleerd in gebruik van alle zintuigen en leert deze informatie te verwerken
 • Kleine groepen van maximaal zes kinderen en twee begeleiders
 • Zowel individuele als groepsgerichte activiteiten
 • Beweging, spel, muziek, logopedie en fysiotherapie
 • Therapiebad en snoezelruimte
 • Tal van mogelijkheden op gebied van onderwijs, werken en revalidatie met als doel de ontwikkelingen van uw kind te stimuleren
 • Begeleiding thuis en op school
BELEEF. is het magazine van Wonen & Dagbesteding Noord-Nederland. We delen hierin de mooie verhalen over de onderscheidende zorg die we verlenen aan onze bijzondere doelgroep. Op deze pagina vindt u alle edities.

Buitenspelen bij Visio De Heukelom

U gaat naar een filmpje over buitenspelen bij De Heukelom.

Wonen & Dagbesteding in de regio Noord

Andere locaties van Wonen & Dagbesteding in de regio Noord bij Visio zijn:

Bekijk de foto's van deze locatie

Contact met Visio in De Heukelom

Wilt u aanmelden of heeft u vragen over deze locatie? Neem dan contact op met adviseurs zorgbemiddeling via ZorgbemiddelingNoord@visio.org of voor telefonisch contact kunt u bellen met ons cliëntservicebureau via 088-585 85 85. Zij zullen u doorverbinden met de adviseur zorgbemiddeling van uw regio.
Mail naar adviseurs zorgbemiddeling