maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Veranderingen passend onderwijs

Ongewijzigd beleid

Doel van Visio Onderwijs is en blijft dat zoveel mogelijk leerlingen met een visuele beperking onderwijs volgen op een reguliere school of op een speciale school in de woonomgeving. Wij bieden deze scholen ambulante onderwijsondersteuning op maat: onderwijskundige begeleiding, advies, coaching, instructie, collegiale ondersteuning en cursussen.
 
Leerlingen met een visuele beperking die een specifieke setting nodig hebben, kunnen terecht op een van onze gespecialiseerde onderwijslocaties. We hanteren daarmee de principes van passend onderwijs: regulier waar mogelijk, speciaal waar noodzakelijk.
Dat beleid zet Visio voort omdat het zich de afgelopen jaren heeft bewezen in de praktijk.
 

Veranderingen in financiering

De invoering van passend onderwijs leidt wel tot veranderingen in de financiering: De onderwijsinstellingen cluster 1 gaan het ondersteuningsbudget* (voorheen  bijzondere bekostiging in verband met de aanwezigheid van visueel gehandicapte leerlingen) voor het reguliere onderwijs op verzoek beheren. Het ondersteuningsbudget geldt alleen voor reguliere vo en reguliere bao scholen. 

Scholen krijgen de financiële middelen voor de ondersteuning van geïndiceerde cluster 1-leerlingen dus niet meer van het ministerie van OCW, maar van Visio Onderwijs. De onderwijsinstellingen cluster 1 krijgen een vast budget dat zij aan scholen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) beschikbaar kunnen stellen. Om alle aanvragen te kunnen honoreren, zal het budget in het overgangsjaar 2014-2015 per geïndiceerde leerling twintig procent lager uitvallen dan in het jaar ervoor. Voor de brailleleerlingen in het voortgezet onderwijs geldt deze korting van 20% niet.

Visio in de buurt

Brochure Visio Onderwijs

Meer informatie over scholen voor slechtziende en blinde leerlingen.