maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Onderwijsarrangementen

Wanneer blijkt dat een leerling op grond van zijn of haar visuele beperking recht heeft op ambulante onderwijskundige begeleiding of op onderwijs van een onderwijsinstelling voor leerlingen met een visuele beperking, wordt in afstemming met de ouders en (indien aan de orde) de reguliere school een passend onderwijsarrangement samengesteld. Dit kan zijn: 
  • ambulante onderwijskundige begeleiding op een reguliere school,
  • (voortgezet) speciaal onderwijs bij een onderwijsinstelling voor leerlingen met een visuele beperking,
  • samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs.
 

Gedifferentieerde indicatie

De onderwijsinstellingen cluster 1 werken aan de ontwikkeling van een gedifferentieerde indicatiesystematiek. Dat houdt in dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling bepalend is voor het budget dat de school ontvangt om de begeleiding voor de leerling vorm te geven. In 2014-2015 worden alle leerlingen opnieuw ge├»ndiceerd, zodat de betreffende scholen in het schooljaar 2015-2016 een budget krijgen dat is gebaseerd op de ondersteuningsbehoeften van hun cluster 1-leerling(en). Inmiddels hebben  scholen voor basis- en voortgezet onderwijs met cluster 1-leerlingen een brief met informatie over de nieuwe regelingen en procedures ontvangen. 

Visio in de buurt

Brochure Visio Onderwijs

Meer informatie over scholen voor slechtziende en blinde leerlingen.