Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Uw wettelijke rechten

 1. Inzagerecht 

  U hebt het recht om de persoonsgegevens die Visio van u verwerkt in te zien en op te vragen. Neem hiervoor contact op met uw vaste contactpersoon of dien een verzoek in via de contactgegevens op visio.org/privacy.

 2. Correctierecht

  ​Wilt u gegevens verwijderen of bepaalde persoonsgegevens niet langer door Visio laten verwerken? Dien dan een wijzigings- of verwijderverzoek in bij uw vaste contactpersoon of via de contactgegevens op visio.org/privacy.

 3. Recht van verzet

  ​Het recht van verzet houdt in dat u zich kunt afmelden voor het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over Visio-activiteiten en marketingverwerkingen. Dit kunt u doen via de contactgegevens op visio.org/privacy.

Afhandeling van verzoeken rondom uw rechten

Termijn

Visio streeft ernaar uw vragen en verzoeken binnen vier weken te beantwoorden. Mocht het meer tijd kosten, dan informeert Visio u hierover binnen vier weken.

Identificatie

Visio kan u altijd vragen zich te identificeren. Dit doet Visio om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de verwerking van persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek

Het inzagerecht en het recht van correctie zijn geen absolute rechten. Visio beoordeelt ieder verzoek op basis van de individuele omstandigheden. Wanneer Visio geen gehoor kan geven aan een verzoek laten wij het u weten waarom.

Bent u het niet eens met de beslissing van Visio?

Dan kunt u een klacht indienen bij:

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Binnen Visio houdt de Functionaris Gegevensbescherming toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. U kunt met de functionaris Gegevensbescherming contact opnemen als u vragen of klachten heeft over hoe Visio omgaat met uw persoonsgegevens. 
 
Koninklijke Visio
Bestuurs- en Bedrijfsbureau
Amersfoortsestraatweg 180
1272 RR Huizen
privacy@visio.org 
Pauljan van der Zee: 088 585 57 77
Mail de Functionaris Gegevensbescherming

Overzichtelijk factsheet AVG en Visio

Meedoen mogelijk maken voor mensen met een visuele beperking, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere beperking hebben; daar zet Visio zich voor in.

Om dit goed te kunnen doen, hebben we uw medische, onderwijs-, persoons- en/of adresgegevens nodig.

​Lees in dit overzichtelijke factsheet van één A4:
 • waarom we uw persoonsgegevens verzamelen
 • hoe we goed voor uw gegevens zorgen
 • wat uw rechten zijn.
Download het factsheet

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.