Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Uitwisseling persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn bij Visio in vertrouwde handen. Ook het uitwisselen van uw gegevens met andere partijen gebeurt alleen als wij daarvoor een grondslag hebben. Het gaat om de volgende situaties:

  • We moeten goede zorg aan u verlenen en/of uw zorg- of onderwijstraject zo goed mogelijk uitvoeren.
  • Visio als zorg- en onderwijsinstelling moet goed kunnen worden beheerd. Bijvoorbeeld om uw zorg of onderwijs te bekostigen.
  • We moeten in noodsituaties uw vitale belangen of de vitale belangen van een ander beschermen.
  • Voor uitwisseling van uw gegevens bestaat een expliciete en specifieke grondslag in de wet.
  • Visio is wettelijk verplicht uw gegevens te verstrekken aan een instantie.
  • U heeft voor de specifieke uitwisseling uitdrukkelijke toestemming gegeven.

Voorbeelden van partijen waarmee gegevens worden uitgewisseld zijn: verwijzers, zorgverzekeraars, zorgkantoren, het CAK, inspecties, andere scholen en gemeentes. Het delen van persoonsgegevens met andere partijen gebeurt altijd zorgvuldig en wij verstrekken alléén gegevens die de andere partij echt nodig heeft.

Gebruik persoonlijke gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

Koninklijke Visio is een expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking. Om onze kennis en deskundigheid te blijven ontwikkelen doen wij (wetenschappelijk) onderzoek. Dit onderzoek wordt door Visio zelf gedaan, maar ook samen met andere instellingen, zoals universiteiten en hogescholen en met collega-instellingen zoals Bartiméus en de Robert Coppes Stichting. Hiermee kunnen we de zorg en ondersteuning voor slechtziende en blinde mensen continu verbeteren. Uiteindelijk willen we met meer kennis de gezondheid en het welzijn verhogen.

We onderscheiden twee typen (wetenschappelijk) onderzoek:

1.Onderzoek met uw actieve medewerking

Voor sommige onderzoeken kunt u als ervaringsdeskundige een waardevolle bijdrage leveren. Visio benadert u eerst met een informatiepakket en het verzoek om mee te doen. Deelname is altijd vrijwillig en het heeft geen gevolgen voor uw behandeling of zorg. Deelname houdt bijvoorbeeld in dat u gevraagd wordt om een vragenlijst in te vullen of om een nieuwe meetmethode uit te testen. Visio stuurt u alleen een informatiepakket als u bij inschrijving bij Visio geen bezwaar heeft aangetekend dat wij u met informatie mogen benaderen. U ontvangt dus alleen informatie over een onderzoek. Met deze informatie kunt u besluiten of u wel of niet mee wilt doen aan het onderzoek.

2. Onderzoek met gebruik van gegevens

Visio werkt samen met andere instellingen en universiteiten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek met als doel om de zorgverlening aan cliënten continu te verbeteren. In het kader van deze samenwerking wordt Visio soms gevraagd om gegevens van cliënten te verstrekken die gebruikt kunnen worden voor dit wetenschappelijk onderzoek. Visio verstrekt nooit zomaar uw gegevens. Net zoals hierboven beschreven zal Visio u eerst benaderen met een informatiepakket over het wetenschappelijk onderzoek met uitleg over welke gegevens waarvoor gebruikt worden. Visio zal u daarbij vragen of u hiervoor toestemming wilt geven. Het al dan niet verlenen van toestemming heeft geen gevolgen voor uw behandeling of zorg.

Meer informatie over Visio en onderzoek

​U kunt uw toestemming altijd intrekken of besluiten wel toestemming te geven. U kunt dit doorgeven via onderzoek@visio.org. U kunt ons uiteraard ook mailen met andere vragen over onderzoek, kennis, expertise en innovatie.

Lees meer over de onderzoeken die Visio doet en waarvoor we u kunnen benaderen op de pagina Onderzoek, projecten en expertise.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Binnen Visio houdt Pauljan van der Zee als Functionaris Gegevensbescherming toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Neem contact op met ons als u vragen heeft over het privacystatement of -beleid van Visio of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten:
 
Koninklijke Visio
Bestuurs- en Bedrijfsbureau
Amersfoortsestraatweg 180
1272 RR Huizen
privacy@visio.org 
Pauljan van der Zee: 088 585 57 77
Mail de Functionaris Gegevensbescherming

Overzichtelijk factsheet AVG en Visio

Meedoen mogelijk maken voor mensen met een visuele beperking, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere beperking hebben; daar zet Visio zich voor in.

Om dit goed te kunnen doen, hebben we uw medische, onderwijs-, persoons- en/of adresgegevens nodig.

​Lees in dit overzichtelijke factsheet van één A4:
  • waarom we uw persoonsgegevens verzamelen
  • hoe we goed voor uw gegevens zorgen
  • wat uw rechten zijn.
Download het factsheet

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.