maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Uitwisseling persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn bij Visio in vertrouwde handen. Ook het uitwisselen van uw gegevens met andere partijen gebeurt alleen als wij daarvoor een grondslag hebben. Het gaat om de volgende situaties:

 • We moeten goede zorg aan u verlenen en/of uw zorg- of onderwijstraject zo goed mogelijk uitvoeren.
 • Visio als zorg- en onderwijsinstelling moet goed kunnen worden beheerd. Bijvoorbeeld om uw zorg of onderwijs te bekostigen.
 • We moeten in noodsituaties uw vitale belangen of de vitale belangen van een ander beschermen.
 • Voor uitwisseling van uw gegevens bestaat een expliciete en specifieke grondslag in de wet.
 • Visio is wettelijk verplicht uw gegevens te verstrekken aan een instantie.
 • U heeft voor de specifieke uitwisseling uitdrukkelijke toestemming gegeven.

Voorbeelden van partijen waarmee gegevens worden uitgewisseld zijn: verwijzers, zorgverzekeraars, zorgkantoren, het CAK, inspecties, andere scholen en gemeentes. Het delen van persoonsgegevens met andere partijen gebeurt altijd zorgvuldig en wij verstrekken alléén gegevens die de andere partij echt nodig heeft.

Persoonsgegevens en onderzoek

Visio werkt samen met andere instellingen en universiteiten op het gebied van onderzoek voor kennis, expertise en innovatie. Het doel: de zorg- en dienstverlening aan cliënten en leerlingen continu te verbeteren. We onderscheiden twee typen onderzoek:

 1. Onderzoek met gebruik van geanonimiseerde gegevens

  Geanonimiseerd betekent dat de gegevens niet te herleiden zijn tot u als persoon. Op voorhand vragen wij met een toestemmingsformulier uw toestemming om uw gegevens anoniem te mogen gebruiken voor onderzoeken voor kennis, expertise en innovatie. Dit gebeurt aan het begin van uw traject.

 2. Onderzoek met uw actieve medewerking

  Voor sommige onderzoeken kunt u als ervaringsdeskundige een waardevolle bijdrage leveren. Visio benadert u eerst met een informatiepakket en het verzoek om mee te doen. Deelname is altijd vrijwillig en het heeft geen gevolgen voor uw behandeling of zorg. Visio stuurt u alleen een informatiepakket als u aan het begin van uw traject toestemming heeft gegeven dat wij u hiervoor mogen benaderen.
​U kunt uw toestemming altijd intrekken of besluiten wel toestemming te geven. U kunt dit doorgeven via onderzoek@visio.org. Ook voor vragen over onderzoek voor kennis, expertise en innovatie kunt u dit adres gebruiken.

Op de pagina Onderzoek, projecten en expertise leest u meer over de verschillende onderzoeken die we doen en waarvoor we u zouden kunnen benaderen.
 

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Binnen Visio houdt Pauljan van der Zee als Functionaris Gegevensbescherming toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Neem contact op met ons als u vragen heeft over het privacystatement of -beleid van Visio of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten:
 
Koninklijke Visio
Bestuurs- en Bedrijfsbureau
Amersfoortsestraatweg 180
1272 RR Huizen
privacy@visio.org 
Pauljan van der Zee: 088 585 57 77
Mail de Functionaris Gegevensbescherming

Overzichtelijk factsheet AVG en Visio

Meedoen mogelijk maken voor mensen met een visuele beperking, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere beperking hebben; daar zet Visio zich voor in.

Om dit goed te kunnen doen, hebben we uw medische, onderwijs-, persoons- en/of adresgegevens nodig.

​Lees in dit overzichtelijke factsheet van één A4:
 • waarom we uw persoonsgegevens verzamelen
 • hoe we goed voor uw gegevens zorgen
 • wat uw rechten zijn.
Download het factsheet

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.