maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

iExpress II

EU Funding Programme: Erasmus+ KA201
Projectcoördinator: Koninklijke Visio
Partners : Budapest School for the Blind (HU), ASAPYM (ES), National Institute for the Blind (ISL)
Budget : € 271.897
Duur: 1 september 2018 tot 28 februari 2021
Site: iexpressmyself.com

Het project iExpress II is de logische opvolger van het project iExpress Myself dat op 31 januari 2018 is geëindigd. iExpress richt zich op kennisuitwisseling met betrekking tot het gebruik van ondersteunende ICT-hulpmiddelen. Het ultieme doel van het project is dat leerlingen en cliënten met een meervoudige beperking meer eigen regie krijgen door het verbeteren van hun ICT-vaardigheden.

Meer eigen regie door verbeteren ICT-vaardigheden

Binnen iExpress Myself werd een screeningsinstrument ontwikkeld en gevalideerd om bij slechtziende en blinde leerlingen met een meervoudige beperking het niveau van ICT-vaardigheden te bepalen. Al gauw bleek alleen de screeningslijst niet voldoende en werd gezocht naar mogelijkheden om professionals nog beter te ondersteunen bij het gebruik van dit instrument.

Zo ontstonden in het project iExpress II: een document met richtlijnen voor gebruik, trainingsmaterialen en een softwareprogramma, waarin de screeningstool en een ICT-plan zijn opgenomen. Met het materiaal kunnen professionals bepalen of en hoe zij mensen met een ontwikkelingsniveau van 0-4 jaar verder kunnen trainen in hun ICT-vaardigheden.

Toolkit

De volledige toolkit is na afloop van het project, dus na 28 februari 2021, te downloaden op de site van iExpress.

Film project iExpress

Erasmus+ heeft samen met Visio een film gemaakt over de impact van het project iExpress II. Deze film geeft heel duidelijk weer waar het project voor staat. Bekijk de film om te zien waarom het project succesvol is en waarom we zo trots zijn op de eerste resultaten.

Over Erasmus+

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen. Erasmus+ richt zich op alle onderwijssectoren en de jeugd- en jongerensector.