Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Visal toolkit, actieve participatie ouderen (afgesloten)

Leren leven met een leeftijd gerelateerde visuele beperking
 

Wat is VISAL?

De toolkit die hier wordt aangeboden is ontwikkeld binnen het Europese project VISAL. Het doel van het VISAL project is om ouderen met een visuele beperking in staat te stellen om actief te participeren in hun eigen omgeving. Een visuele beperking kan leiden tot eenzaamheid en isolement. Over het algemeen is het voor ouderen met een visuele beperking lastig om hun onafhankelijkheid en welzijn te behouden. Specialistische ondersteuning kan hen helpen om in een goede geestelijke gezondheid de toegang tot services in hun eigen omgeving te behouden.
 

Hoe werkt de toolkit?

De toolkit biedt een richtlijn die u als professional stap voor stap door het plannings- en organisatie proces leidt om het VISAL programma voor ouderen met een visuele beperking vorm te geven en te helpen om hen zo goed mogelijk gebruik te laten maken van hun individuele mogelijkheden en vaardigheden. De beschreven methode is uitgeprobeerd en getest en biedt u handvaten om te werken met groepen mensen die kwetsbaar kunnen zijn en bijzondere steun nodig hebben.
 

Het VISAL programma

Het programma is onderverdeeld in zeven sessies, die met een bepaalde regelmaat georganiseerd worden met dezelfde groep deelnemers. Iedere sessie duurt ongeveer twee en een half uur en kent een specifiek thema. Een groep bestaat tussen de acht en twaalf deelnemers. Hieronder een korte toelichting per sessie.
 

Wat VISAL voor u als begeleider van ouderen kan betekenen

Het programma is opgezet als een zoektocht. Het is een hulpmiddel bij het begeleiden van een groep ouderen met een visuele beperking op hun individuele weg naar het vergroten van hun welzijn, zelfvertrouwen en participatie in de samenleving. De VISAL toolkit geeft u de mogelijkheid om deze kwetsbare en vaak vergeten groep in de samenleving te bereiken. De methode in deze toolkit is samengesteld en verfijnd door de projectpartners in een periode van twee jaar. De gedeelde ervaring en feedback van deze interculturele samenwerking heeft de kwaliteit van deze toolkit verhoogd. De VISAL toolkit is gratis beschikbaar op de site van VISAL.
 

De VISAL site

Lees meer over het VISAL project op de site van de European Blind Union (EBU). Daar staan onder meer een train-the-trainer-handleiding, foto's, video's, testimonials. Ook staan extra oefeningen op de site die gebruikt kunnen worden tijdens de VISAL sessies.
 
Het VISAL team is een partnerschap vanuit vijf Europese landen: Age UK, Hrvatski Savez Slijepih, BSVÖ, Koninklijke Visio, RNIB en EBU.
 

Meer informatie