Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Visio Onderwijs Breda en Zandoogjes Amarant starten pilot

27-02-2024

Voorblad brochure Onderwijs voor ieder kindMeer kinderen een vorm van onderwijs bieden. Dat willen Koninklijke Visio Onderwijs en Orthopedagogisch Dag­centrum Zandoogjes (Amarant) bereiken met het project Onderwijszorgarrangementen (OZA). Met als belangrijk neveneffect het eerder ontdekken van visusproblemen bij de kinderen. De vijfjarige pilot is gestart en de eerste leerling is begonnen op school in Breda. Voor Visio Onderwijs Breda en Zandoogjes van Amarant een feestelijke moment, met gebak voor alle medewerkers.

Werken aan innovatieve zorg-onderwijs concepten

Josette Baartmans, projectleider; “We kijken hoe (ernstig) meervoudig beperkte kinderen met een visuele beperking zoveel mogelijk deel kunnen nemen aan onderwijs, aansluitend bij de zorg die ze nodig hebben. De aanpak en mogelijkheden zijn nieuw en anders en veel partijen zijn erbij betrokken. Daarom doen we dit in de vorm van een project of pilot. Dat biedt de mogelijkheid om écht maatwerk te bieden en zaken uit te proberen zodat uiteindelijk meer (E)MB kinderen een vorm van onderwijs krijgen. Zo is er kans voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. De uitwisseling tussen professionals in het project zorgt daarnaast voor het eerder ontdekken van visusproblemen."

Het OZA-project, proeftuin voor een landelijke dekking later

Voor dit project is toestemming vanuit het ministerie van OCW, de Onderwijsinspectie, zorgkantoren en betrokken gemeenten. Visio en Amarant zijn blij dat deze ruimte is gegeven en dat het plan van de grond komt. Wilma Houtepen, manager ODC De Zandoogjes, “We zijn gestart eind 2023 en er is vijf jaar de tijd om ontwikkeling te monitoren, tot 2028. Het project zien we als proeftuin voor een landelijke dekking in een later stadium.

Binnen het project kan worden afgeweken van de wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld op gebied van onderwijstijd, inhoud en locatie van het onderwijs. Zo is er ruimte voor een passend en flexibel onderwijs- en zorgaanbod voor elke visueel beperkt (E)MB-kind. Uiteraard gaat dit in goed overleg tussen ouders en de betrokken professionals.”

Waarom zijn Visio en Amarant zo enthousiast over OZA?

Visio en Amarant vinden dat ieder kind recht heeft op onderwijs. Ook als hij/zij (ernstig) meervoudig beperkt is. Vanuit de overtuiging meer kinderen een vorm van onderwijs te kunnen bieden, zijn de twee organisatie met elkaar het project Onderwijszorgarrangementen (OZA) gestart. 

Visio en Amarant zijn blij met de samenwerking. Beide partijen werken samen met veel vertrouwen aan dit innovatieve project. Het sluit naadloos aan op de strategische koers van "een wendbaar Visio" en "Jouw leven, jouw mogelijkheden": de visie van Amarant. We gaan het samen anders doen, om zo onderwijs toegankelijker te maken.

Welke kinderen komen in aanmerking voor deelname aan OZA?

Het betreft kinderen met een visuele en verstandelijke beperking met een intensieve complexe zorgbehoefte, die vanwege hun ondersteuningsvraag (nog) niet (volledig) aan het onderwijs kunnen deelnemen. Het zijn kinderen met vaak moeilijk te lezen gedrag en ernstige sensomotorische problematiek, zoals het ontbreken van spraak en/of niet kunnen zitten of staan. We spreken van de doelgroep (ernstig) meervoudig beperkt (MB/EMB).

{^widget|(url0)%2fvisio.org%2fmedia%2fVisio%2fDownloads%2fFolders-en-brochures%2f20240219-Onderwijs-voor-ieder-kind-Visio-en-Amarant-TG.pdf|(contentreversed)False|(title0)Brochure+Onderwijs+voor+ieder+kind|(widget_displayname)Lees+meer+knop|(name)TL-ReadMoreButton|(width)|(height)^}

Snel naar informatie