Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Hernieuwde intentieverklaring Zichtbaar Sportief getekend

18-04-2024

Op 12 april is tijdens de ZieZo Beurs in de Jaarbeurs te Utrecht de hernieuwde intentieverklaring voor Zichtbaar Sportief getekend. Annelies Versteegden (Kennis Over Zien), Guido Davio (NOC*NSF) en Dos Engelaar (Gehandicaptensport Nederland) zetten hun handtekening op deze overeenkomst om de samenwerking van deze partijen te onderstrepen.

Alle ondertekenaars en initiatiefnemers van Zichtbaar Sportief zijn gezamelijk aanwezig op de ZieZo Beurs

Kennis Over Zien is het samenwerkingsverband voor het ontwikkelen en delen van kennis over visuele beperkingen, bestaande uit Bartiméus, Koninklijke Visio, Robert Coppes Stichting, Oogvereniging en Maculavereniging. De expertise over sport komt van (of: is afkomstig van) NOC*NSF: de koepelorganisatie die de belangen van (aangepaste) sport behartigt en door Gehandicaptensport Nederland: sportbond, praktijkexpert en belangenbehartiger op het gebied van sport en bewegen voor o.a. mensen met een visuele beperking.

De projecten die vanuit Zichtbaar Sportief worden uitgevoerd, dragen direct bij aan een optimaal sportklimaat voor mensen met een visuele beperking. Met als doel om de sportparticipatie voor mensen met een beperking te verhogen. Zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk is, waarbij iedereen in zijn/haar eigen omgeving kan sporten, onder deskundige begeleiding.

Zo zijn er al meerdere Multisportdagen georganiseerd waarbij sporters met een visuele beperking verschillende sporten kunnen proberen. Hierin wordt altijd nauw samengewerkt met lokale sportverenigingen en buurtsportcoaches. De eerstvolgende Multisportdag vindt alweer plaats op 15 juni in Ede. Voor meer informatie hierover zie: https://zichtbaarsportief.nl/multisportdag-ede/

Vanuit het project Merkbaar Fit hebben er al meerdere beweegcafe’s plaatsgevonden waarbij 55plussers informatie krijgen hoe je meer kan bewegen in je eigen omgeving. Via opvolgende beweegcaroussels kunnen mensen kennis maken met verschillende sporten.

Ook gaat binnenkort een project van start gefinancierd door het Bartiméus Fonds en Kennis Over Zien. In dit project worden buurtsportcoaches door e-learnings en een fysieke trainingsdag opgeleid om mensen met een visuele beperking nog beter te ondersteunen. De buurtsportcoach kan mensen zo nog beter helpen om de stap naar een gewenste sport te realiseren.

Voor meer informatie en inspiratie bezoek de website: https://zichtbaarsportief.nl/

Snel naar informatie