Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Belang van preventieve zorg en screening

Iedere cliënt van Visio De Brink krijgt preventieve zorg en screening. Samen met de wettelijk vertegenwoordiger bekijken we per persoon wat nodig en wenselijk is. Om het verplicht eigen risico zo weinig mogelijk aan te spreken, kunnen we de screenings slim inplannen in het jaar. Mensen met een visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperking (VVB) zijn kwetsbaar. Ook gebruiken zij vaak allerlei medicijnen met mogelijke bijwerkingen. Het is wetenschappelijk bewezen dat preventief onderzoek en screening dit kan tegengaan. Ook zijn bepaalde onderzoeken soms nodig voor herindicatie om zorg en ondersteuning vanuit Visio te onderbouwen.
 

Overzicht van preventieve zorg en screening

In onderstaand  beeld vindt u onderstaande informatie in een overzichtelijke infograpic
(als u op het beeld klinkt opent een pdf met een samenvatting van deze pagina):

Infographic over preventieve zorg en screening op maat van cliënten bij Visio De Brink voor mensen met VVB

Bevolkingsonderzoeken, verhoogd risico-onderzoek en vaccinaties

 • Baarmoederhalskanker bij vrouwen van 30-60 jaar door een zogenaamd “baarmoederhalsuitstrijkje nieuwe stijl”.
 • Borstkanker bij vrouwen van 50-75 jaar, meestal door reguliere screening en als dit niet uitvoerbaar is met een echo.
 • Darmkanker: onderzoek van de ontlasting, eventueel gevolgd door kijkonderzoek.
Bij deze doelgroep raden we het bevolkingsonderzoek af, in verband met het feit dat bij positieve uitslag van de ontlasting (bloed aanwezig) het vervolgonderzoek een aantal nadelen met zich mee brengt: grote  psychische belasting en bij mensen met obstipatie intensieve laxering vooraf.

Onderzoek bij verhoogd risico bij bepaalde groepen

 • Antipsychotica: medicijnen om psychosen en soms gedragsproblemen te behandelen. Deze medicijnen hebben vaak bijwerkingen die effect kunnen hebben op gewicht, bloeddruk, bloedsuiker en cholesterol. Deze risico’s worden in kaart gebracht met het CardioVasculair RisicoManagement (CVRM). De bloeddruk, de Body Mass Index (BMI) en middelomtrek worden gecontroleerd en er vindt bloedonderzoek plaats.
 • Jaarlijkse check op het totale medicijngebruik om het effect en de bijwerkingen na te gaan.
 • Aanvullende vitamine D-medicatie, daar waar nodig. Botontkalking door vitamine D-tekort komt veel voor bij chronisch anti-epilepticagebruik, vrouwen van 50 + en mensen die door weinig zonlicht of donkere huid weinig vitamine D-productie hebben.
 • Mensen met downsyndroom krijgen een periodieke screening op problemen die aan het syndroom verbonden zijn (gehoorgangen en gehoor, schildklier).

Vaccinaties

 • Griepvaccinatie: In Nederland krijgen alle mensen boven de 60 jaar en risicogroepen een oproep voor een jaarlijkse griepvaccinatie. Elk jaar is er een week waarin de cliënten het jaarlijkse griepvaccin krijgen.
 • Hepatitis B-vaccinatie: Bewoners in zorginstellingen hebben een grotere kans op dragerschap van het Hepatitis B-virus. Volgens de richtlijnen van de World Health Organisation (WHO) wordt daarom aan alle bewoners in een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking het Hepatitis B-vaccin geadviseerd.
Onder de risicogroepen vallen onder andere alle mensen met een verstandelijke beperking die in een zorginstelling wonen. Daarnaast ook mensen met gezondheidsproblemen aan het hart, longen of nieren en mensen met suikerziekte of een verminderde weerstand.

Jongeren worden zo veel mogelijk op basis van het Rijks Vaccinatie Programma gevaccineerd, waarvan in overleg met de kinderarts /jeugdarts kan worden afgeweken.
 

Zintuiglijk functioneren - visus

Bij mensen met VVB kan het gezichtsvermogen achteruitgaan. De visus kan via 2 soorten onderzoek gevolgd worden:
 1. Visueel functie onderzoek (VFO): waarin bepaald wordt hoeveel iemand visueel waarneemt (optelsom van oog- en hersenfunctie). Dit is om de 2 – 5 jaar.
 2. Oogartsonderzoek. Dit onderzoek gebeurt meestal op indicatie vanuit het VFO.

Zintuiglijk functioneren: gehoor

Bij mensen met VVB is de gehoorfunctie als compensatiemogelijkheid extra belangrijk. Het gehoor kan gevolgd worden door logopedie. Dat vindt in samenwerking plaats met het Audiologisch Centrum Pento. Het onderzoek vindt plaats in de geluidsdichte cabine op locatie De Brink. Deze screening komt ten laste van het verplichte eigen risico.
 

Gezondheid en fitheid

De algemene gezondheid en fitheid van de cliënten kan jaarlijks gevolgd worden door de verhouding tussen gewicht, lengte en de middelomtrek te meten (BMI). Deze metingen zijn meestal op de woongroep, maar dit kan op aanvraag ook bij dagbesteding. Bewegingsagogen en fysiotherapeuten kunnen ook de balans en het uithoudingsvermogen van mobiele cliënten testen. Daarmee bepalen we of een cliënt voldoende beweegt. Ook kunnen de diëtiste, fysiotherapeut of logopedist individuele screenings en onderzoeken doen. Lees op de pagina Basistestset Fitheid een toelichting op de testen.
 

Mondzorg

Mensen met VVB zijn voor het overgrote deel voor hun mondverzorging afhankelijk van anderen. Controles door de gespecialiseerde tandarts en mondhygiënist kunnen helpen om vroegtijdig problemen te onderkennen. De frequentie van deze controles kan in samenspraak worden bepaald. Soms is extra reiniging en/of instructie over de verzorging van de mond nodig.
 

Eet- en slikproblemen

Bij mensen met VVB komen eet- en slikstoornissen regelmatig voor. Dit neemt toe met de leeftijd. Door verslikken heeft kans deze groep een verhoogde kans op longontsteking. Het eten en slikken kan gevolgd worden door het eten, drinken en de slikvaardigheid te observeren, screeningsinstrumenten voor het meten van de slikvaardigheden te gebruiken en het maken van een risico-inventarisatie.
 

Gedragsmonitoring

Bij mensen met een visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperking helpt het om gedragsveranderingen op tijd te constateren. Deze gedragsveranderingen kunnen veroorzaakt worden door lichamelijk ongemak, achteruitgang of andere oorzaken. Het in kaart brengen van het niveau van functioneren van de cliënt gebeurt op vaste momenten in zijn/haar leven. Dit zijn in ieder geval de volgende momenten:
 • Bij een (zeer) ernstig verstandelijke beperking: 40-jarige leeftijd
 • Bij een vergrote kans vervroegd dementie*: 40-jarigeleeftijd
 • Bij een matige en lichte verstandelijke beperking: 50-jarige leeftijd
*Syndroom van Down, Prader Willi syndroom, Fragile X syndroom, Niet Aangeboren Hersenletsel, familiaire Alzheimer, langdurig alcohol of drugsgebruik, diabetes, vaatlijden.

Wanneer er vragen zijn over het functioneren van een cliënt kan ten alle tijde handelingsgerichte diagnostiek ingezet worden.
 

Contact

Wilt u meer informatie over Visio De Brink of een keer langskomen? Neem dan contact op met manager Wonen & Dagbesteding Ester Boers via estherboers@visio.org of 06 20 40 27 42.
Bekijk de contactgegevens van Visio De Brink en volg Visio De Brink op social media:     @visiodebrink.

Wonen & Dagbesteding in de regio Noord

Andere locaties van Wonen & Dagbesteding in de regio Noord bij Visio zijn:

Meer informatie over Visio De Brink?

Lees meer over de dagbesteding bij Visio De Brink