Visio.org maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Akkoord Lees meer over cookies

De Heukelom

Visio De Heukelom biedt wonen en dagbesteding aan kinderen en jongeren met een visuele en verstandelijke beperking. Ook kinderen met het vermoeden van Cerebrale Visuele Inperking (CVI) kunnen bij ons terecht voor observatie. Levensgeluk, ontplooiing en participatie staan centraal.

Woonmogelijkheden

De Heukelom heeft verschillende geschikte huizen voor permanente en tijdelijke groepsbewoning. Ook buitenschoolse opvang is mogelijk. 

Kindercentrum

Soms heeft een kind met een visuele en meervoudige beperking vanwege de jonge leeftijd extra begeleiding en ondersteuning nodig. Het Kindercentrum biedt deze behandeling en dagbesteding aan kinderen van nul tot en met twintig jaar.  

Ieder kind heeft een individueel dagprogramma, waarin rust en activiteit elkaar afwisselen.  

Groepsamenstelling

De groepen in het Kindercentrum zijn samengesteld op basis van specifieke ontwikkelingsvragen. Per groep zijn er maximaal zes kinderen en twee begeleiders aanwezig.

Activiteiten worden zowel individueel als in de groep aangeboden, afhankelijk van de behoefte van het kind. Er is een nauwe samenwerking tussen de begeleiders en veel persoonlijke aandacht voor het kind.

Therapie

Therapieën en oefeningen zijn geïntegreerd in het dagprogramma van de kinderen. Gespecialiseerde Visio-medewerkers werken met de kinderen. Ook maken we gebruik van een arts voor verstandelijk beperkte mensen en gedragswetenschappers. Er is in het Kindercentrum een therapiebad en een snoezelruimte.

Kortom

Bij het Kindercentrum zijn er veel mogelijkheden zoals

  • Multifunctionele locatie met wonen, dagbesteding en onderwijs
  • Intensieve ondersteuning en/of speciale dagbegeleiding
  • Ontwikkelingsgerichte activiteiten gericht op interactie, contact en zelfvertrouwen
  • Het kind wordt gestimuleerd in gebruik van alle zintuigen en leert deze informatie te verwerken
  • Kleine groepen van maximaal zes kinderen en twee begeleiders
  • Zowel individuele als groepsgerichte activiteiten
  • Beweging, spel, muziek, logopedie en fysiotherapie
  • Therapiebad en snoezelruimte
  • Tal van mogelijkheden op gebied van onderwijs, werken en revalidatie met als doel de ontwikkelingen van uw kind te stimuleren
  • Begeleiding thuis en op school

Ook uw kind is van harte welkom!

06 52 67 97 32

Bij Visio De Heukelom zijn slechtziende en blinde kinderen van harte welkom om te komen logeren, wonen of voor dagbesteding.  Belangstelling? Neem telefonisch of per mail contact op met Simonet de Vries, manager Wonen & Dagbesteding Noord-Nederland.
mail naar Simonet de Vries

Visio in de buurt

Visio De Heukelom in Haren

Meer informatie over Visio de Heukelom, voor kinderen en jongeren met een visuele en verstandelijke beperking.