maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Programma Europa

Door actief deel te nemen in projecten en netwerken kunnen wij onze zorg voor slechtziende en blinde mensen in Nederland en bij partnerorganisaties in het buitenland (door)ontwikkelen. Grote partners kunnen ons helpen bij schaalvergroting en het (door)ontwikkelen van kennis. Kleine partners kunnen ons helpen bij innovatie, creatieve oplossingen en flexibiliteit in zorg. Europese samenwerking is voor Visio vooral een middel om onze nationale doelstellingen mede te realiseren. Net als in Nederland willen we ook in Europa gericht en met een duidelijke visie werken om vooral daar waar de behoefte van onze cliënten ligt het verschil te kunnen maken.
 
Halen, brengen en ontwikkelen kan op verschillende niveaus: via netwerken, projecten, consortia, gezamenlijk (wetenschappelijk) onderzoek, maar ook rechtstreeks via individuele organisaties. Het programma Europa zet zich in om de Europese projectportefeuille te onderhouden en uit te breiden, kaders te stellen, de Europese netwerken te onderhouden, Europese trends te volgen en de Europese (project)samenwerking naar een nog hoger niveau te tillen om zo eenLeden van programmateam Europa bijdrage te leveren aan een verbeterde dienstverlening voor onze cliënten.
 
Contact: u kunt het programmateam bereiken via programmaeuropa@visio.org

Bekijk via onderstaande pagina's het overzicht van alle projecten in Europa.

Op de foto v.l.n.r.: Ingen Kok, Projectleider Cliënt ICT W&D, Anke Vroegindeweij, Manager R&A, Marissa Smis, Beleidsmedewerker Research , Carola van Leeuwen, Project Assistent, Aukje Snijders, Programmamanager Europa, Wendy Voorn, Projectleider Onderwijsinnovatie, Els de Keijzer, Programmamanager International, Ruben Koman, Kennismakelaar.
 

3D4VIP

Binnen dit project is een toegankelijke online database geproduceerd waar 3D-modellen voor onderwijs voor slechtziende en blinde studenten (korte VI-studenten) gratis te downloaden zijn.
Lees meer

OptiVisT

De missie van OptiVisT is het verbeteren van de maatschappelijke participatie van personen met een visuele beperking door innovatieve en inclusieve zorg.
Lees meer

SMILE too

Het doel van dit project is dat jongeren met een visuele beperking autonoom en zelfbewust inclusief maatschappelijk mee kunnen doen ook al missen ze vaak non-verbale signalen.
Lees meer over SMILE too

iExpress II

iExpress richt zich op kennisuitwisseling met betrekking tot het gebruik van ondersteunende ICT-hulpmiddelen voor slechtziende en blinde mensen.
Lees meer over iExpress II

Euromath (afgesloten)

Het doel van het project is het ontwerpen van een innovative multi-tool en een ICT-platform genaamd EuroMath ter ondersteuning van docenten en leerlingen met visuele beperkingen bij wiskundeonderwijs.
Lees meer over Euromath

UBIS (afgesloten)

De partners in dit project hebben als doel richtlijnen op te stellen voor het maken van 3D print modellen voor slechtziende en blinde gebruikers.
Lees meer over Ubis

SensNet (afgesloten)

Project SensNet richt zich op de concrete leerbehoeften van professionals die werken met ouderen met een zintuiglijke beperking.
Lees meer over project SensNet

iExpress myself (afgesloten)

Het project iExpress myself richt zich op de uitwisseling van bestaande kennis en de ontwikkeling van nieuwe innovaties in Europa op het gebied van ondersteunende ICT-hulpmiddelen.
Lees meer over iExpress myself

CVI (afgesloten)

Revalidatiecentra in Europa die gespecialiseerd zijn in de ondersteuning van kinderen met een visuele beperking, krijgen steeds vaker te maken met kinderen met cerebrale visuele stoornissen.
Lees meer over project CVI