maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Speciaal basisonderwijs

Als een slechtziend of blind kind door de beperking niet mee kan komen op een reguliere basisschool of als de basisschool niet het best passende onderwijsaanbod kan bieden aan een slechtziende of blinde leerling, kan de leerling naar een school voor speciaal onderwijs van Visio.
 

Zelfde einddoel als op reguliere basisschool

Dit is in de eerste plaats een gewone school waar leerlingen leren, zich ontwikkelen, spelen en plezier hebben. We streven dezelfde einddoelen (kerndoelen) na als het basisonderwijs, die op onderdelen zijn aangepast of aangevuld vanwege de visuele beperking. Leerlingen ontwikkelen dus dezelfde kennis en vaardigheden als op een reguliere basisschool. Omdat iedereen de lessen goed moet kunnen volgen, ligt het tempo meestal lager en zijn groepen klein: zes tot twaalf leerlingen.
 

Aanpassingen op diverse gebieden

Toch zijn de scholen van Visio óók speciaal. De visuele beperking van de leerlingen vraagt om vele aanpassingen in het onderwijs: de wijze van inrichting van de school en de lokalen, de keuze in methoden en materialen (en aanpassingen hierin), het gebruik van (optische) hulpmiddelen, de didactiek, de pedagogische benadering. In het basisonderwijs – en breder: in de maatschappij – wordt steeds meer gebruik gemaakt van visueel aantrekkelijke materialen en methoden. Voor leerlingen met een visuele beperking kan dat problemen opleveren. Onze leerkrachten staan dagelijks voor de taak de ziende wereld voor onze leerlingen begrijpelijker te maken.
Daarbij houden we rekening met de mogelijkheden en beperkingen van iedere leerling. Behalve een visuele beperking, hebben onze leerlingen vaak ook andere problemen zoals sociaal-emotionele problemen, leerproblemen of gedragsproblemen. Dit vraagt om een specifieke benadering of aanpassingen. Onze leerkrachten en andere professionals zijn deskundig en geschoold in het omgaan met een combinatie van beperkingen. Dat maakt het onderwijs van Visio speciaal én aangepast aan de mogelijkheden van iedere leerling.
 

Rotterdam

Een gewone school waar leerlingen leren en zich ontwikkelen. Aanpassing van het onderwijs en gebouw aan visuele beperking maakt de school speciaal.
Lees over de Visio-school in Rotterdam

Amsterdam

Een veilige leeromgeving op weg naar een toekomst die past bij de leerling en zijn mogelijkheden. Dat gebeurt in nauw overleg met ouders of verzorger.
Lees over de Visio-school in Amsterdam

Grave

Een gewone school waar kinderen spelen, leren en zich ontwikkelen. We houden rekening met de mogelijkheden en beperkingen van iedere leerling.
Lees over de Visio-school in Grave

Haren

Onze leraren stemmen het onderwijsprogramma af op iedere unieke leerling. In de school vindt de leerling zelfstandig de weg met voelbare herkenningspunten.
Lees over de Visio-school in Haren

Visio in de buurt

Brochure Visio Onderwijs

Meer informatie over scholen voor slechtziende en blinde leerlingen.