Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Speciaal basisonderwijs

Als een slechtziend of blind kind door de beperking niet mee kan komen op een reguliere basisschool of als de basisschool niet het best passende onderwijsaanbod kan bieden aan een slechtziende of blinde leerling, kan de leerling naar een school voor speciaal onderwijs van Visio.
 

Zelfde einddoel als op reguliere basisschool

Dit is in de eerste plaats een gewone school waar leerlingen leren, zich ontwikkelen, spelen en plezier hebben. We streven dezelfde einddoelen (kerndoelen) na als het basisonderwijs, die op onderdelen zijn aangepast of aangevuld vanwege de visuele beperking. Leerlingen ontwikkelen dus dezelfde kennis en vaardigheden als op een reguliere basisschool. Omdat iedereen de lessen goed moet kunnen volgen, ligt het tempo meestal lager en zijn groepen klein: zes tot twaalf leerlingen.
 

Aanpassingen op diverse gebieden

Toch zijn de scholen van Visio óók speciaal. De visuele beperking van de leerlingen vraagt om vele aanpassingen in het onderwijs: de wijze van inrichting van de school en de lokalen, de keuze in methoden en materialen (en aanpassingen hierin), het gebruik van (optische) hulpmiddelen, de didactiek, de pedagogische benadering. In het basisonderwijs – en breder: in de maatschappij – wordt steeds meer gebruik gemaakt van visueel aantrekkelijke materialen en methoden. Voor leerlingen met een visuele beperking kan dat problemen opleveren.

Onze leerkrachten staan dagelijks voor de taak de ziende wereld voor onze leerlingen begrijpelijker te maken. Daarbij houden we rekening met de mogelijkheden en beperkingen van iedere leerling. Behalve een visuele beperking, hebben onze leerlingen vaak andere problemen zoals sociaal-emotionele, leer- of gedragsproblemen. Dit vraagt om een specifieke benadering. Onze leerkrachten en andere professionals zijn deskundig en geschoold in het omgaan met een combinatie van beperkingen. Dat maakt het onderwijs van Visio speciaal én aangepast aan de mogelijkheden van iedere leerling.  
 

Overzicht van locaties

Onderwijs Amsterdam

Adres:

Burgemeester Eliasstraat 76
1063 EX  Amsterdam

Telefoon:

088 585 60 00

Onderwijs Breda

Adres:

Galderseweg 65
4836 AC  Breda

Telefoon:

088 585 82 00

Onderwijs Grave

Adres:

Jan van Cuykdijk 1
5361 HM  Grave

Telefoon:

088 585 82 50

Onderwijs Haren

Adres:

Rijksstraatweg 284
9752 CL  Haren (Groningen)

Telefoon:

088 585 75 00

Onderwijs Rotterdam

Adres:

Heindijk 4
3079 PM  Rotterdam

Telefoon:

088 585 83 30  

Visio in de buurt

Brochure Visio Onderwijs

Meer informatie over scholen voor slechtziende en blinde leerlingen.