Onderwijs Rotterdam

Visio-school Rotterdam: een gewone én speciale school

De Visio-school in Rotterdam is in de eerste plaats een gewone school waar leerlingen leren en zich ontwikkelen. Toch is het óók een heel speciale school, want de visuele beperking van onze leerlingen vraagt om aanpassing van het onderwijs. Bijvoorbeeld aanpassingen van het materiaal, de lesmethoden en de lesomgeving. 

Onderwijs bij Visio = Meedoen mogelijk maken

Stevige basis voor de toekomst

Wij willen onze leerlingen een stevige basis bieden voor de toekomst. Dat doen we door hen te leren wie ze zijn, ze sociaal vaardig te maken, maar vooral door een goede opleiding waarmee ze kansen krijgen in het vervolgonderwijs. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een reëel beeld krijgen van hun mogelijkheden. Daarom besteden we veel aandacht aan ervaringsgericht leren. Onze leerlingen nemen daarom deel aan schooloverstijgende projecten zoals: excursies, werkweken en werkervaringstrajecten. Dit doen we zoveel mogelijk samen met reguliere scholen.

Filmpjes Visio Onderwijs Rotterdam

Zorg in onderwijs

Veel van onze leerlingen hebben niet alleen behoefte aan passend onderwijs maar ook aan goede zorg. Het kan bijvoorbeeld gaan om zorg binnen school die het mogelijk maakt dat de leerling onderwijs volgt. Maar ook om aanvullende zorg buiten school. Denk bijvoorbeeld aan het leren oriënteren en zelfstandig bewegen in de buitenwereld, maar ook aan verzorging en hulp bij verschonen, eten en drinken. We streven binnen Visio naar een optimale samenwerking tussen onderwijs en zorg. De verschillende hulpvragen van onze leerlingen beantwoorden we daarom in samenhang, met een op maat samengesteld onderwijs-zorgarrangement.
 

Voor wie is onze school?

De afdelingen die we hebben zijn:
  • speciaal basisonderwijs voor leerlingen met een visuele beperking.
  • voorgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking.
  • speciaal onderwijs aan leerlingen met een meervoudige beperking.
Iedere locatie heeft een schoolgids met informatie (deel 1, zie link hierboven). Er is ook een gedeelte met algemene informatie over Visio Onderwijs (deel 2)

Bekijk de foto's van deze locatie