Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Speciaal basisonderwijs (so)

Leerlingen volgen de leerstof van de reguliere basisschool. Als het nodig is, passen we materiaal en tempo aan. We kiezen bijvoorbeeld voor een andere methode, een aangepast programma, een andere wijze van leren of de inzet van individuele begeleiding.

Voor de moeilijk lerende leerlingen passen we het programma aan aan de individuele mogelijkheden. De leerlingen werken door middel van een weektaak ieder op hun eigen niveau aan cognitieve vakken, hiernaast is er veel ruimte om met elkaar te leren door te doen.
 

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

De afdeling voortgezet speciaal onderwijs (vso) is voor jongeren van twaalf tot twintig jaar. Het onderwijsaanbod:
  • praktijkonderwijs voor moeilijk lerende jongeren.
  • vmbo leerwegen: basisberoeps, kaderberoeps
  • MAVO
  • HAVO
 

Onderwijs voor leerlingen met een meervoudige beperking

Het programma voor leerlingen met een meervoudige beperking is aangepast aan de individuele mogelijkheden van de kinderen. Samen met de ouders en alle betrokkenen rondom een leerling stellen we handelingsplan op voor de leerling. Iedere leerling werkt binnen de eigen mogelijkheden. Bij onderwijs aan de leerlingen ouder dan twaalf jaar ligt het accent op toekomstperspectief. De taken zijn dan steeds meer gericht op wonen, werken en vrije tijd.