Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Brailleonderwijs

Als een leerling start, wordt in kaart gebracht welke specifieke aanpassingen en hulpmiddelen nodig zijn. Leerlingen die aangewezen zijn op brailleonderwijs krijgen instructie van een leerkracht die hiervoor speciaal is opgeleid. Leerlingen die brailleonderwijs volgen starten op vijfjarige leeftijd met voorbereidende brailleoefeningen. Uitgangspunt hierbij is dat de leerling het onderwijsaanbod zo goed mogelijk kan volgen.
 

Zelfredzaamheid, zelfstandigheid en leren leren

Binnen het so hebben medewerkers scholing gevolgd om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de leerlingen te bevorderen. Hiervoor wordt een borgingsdocument opgesteld waar per ontwikkelingsfase wordt weergegeven waaraan gewerkt gaat worden. Bij iedere fase spelen begrippen zoals zelfverantwoordelijkheid, autonomie en keuzemogelijkheid een belangrijke rol. ‘Perspectief voor elk kind' is een belangrijk uitgangspunt.

Ook dagelijkse activiteiten zoals aankleden, veterstrikken en kleine kookactiviteiten worden op school geoefend. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid vinden wij heel erg belangrijk voor onze leerlingen. Daarnaast is er speciale aandacht voor assertiviteit, handicapverwerking, leren omgaan met de beperking en toekomstbeeld vorming.
 

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs wordt apart gegeven aan slechtziende en blinde leerlingen. De groepen zijn samengesteld op niveau. Het onderwijs bestaat uit allerlei vormen van bewegen, sport en spel, buitenschoolse activiteiten zoals Judo, Showdown, Goalball en Five-a-side. Er wordt tijdens de les veel gebruik gemaakt van aangepaste materialen zoals een fluorescerende voetbal of rinkelbal. De gymzaal heeft lichtlijnen in de vloer en er zijn reliëf vlakken aangebracht. De muren zijn bekleed met zacht materiaal, om blessures te voorkomen.

Bewegingsonderwijs wordt gegeven door gespecialiseerde vakdocenten. Doel is voor leerlingen reguliere of aangepaste aansluiting te bewerkstelligen op sportclubjes dichtbij de thuissituatie.
 

ICT-ondersteuning

Alle leerlingen krijgen vanaf AVI leesniveau 6 ICT-ondersteuning aangeboden. Dit gebeurt na schooltijd in samenwerking met Visio Revalidatie & Advies. De computers, software en hulpmiddelen zijn aangepast aan de visuele beperking van de leerling, zodat de leerling zich allerlei vaardigheden eigen kan maken. Regelmatig vindt overleg plaats met medewerkers van de school.

Als een leerling met een computer, eventueel in combinatie met spraakmodule en/ of brailleleesregel en/ of vergrotingsprogramma in de klas werkt dan krijgt hij al het lesmateriaal digitaal. De reguliere schoolboeken worden dan op de computer gezet. Hierdoor kan de leerling gemakkelijk het onderwijsprogramma blijven volgen.