Samenwerking met ouders

Twee keer per jaar worden ouders uitgenodigd voor een bespreking van het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Tijdens deze besprekingen bepalen ouders en de school samen waar de nadruk in het onderwijsprogramma op komt te liggen. Daarnaast is er ook een introductiegesprek aan het begin van het schooljaar. Ouders worden ouders periodiek geïnformeerd over de gang van zaken op school via nieuwsbrieven. Ook zijn zij welkom bij bepaalde feesten. Via de Parro-app zijn de ouders en leerkrachten in de gelegenheid om dagelijks contact te hebben. Beleidsmatige zaken worden door de directie afgestemd met de medezeggenschapsraad, waarin ook ouders vertegenwoordigd zijn