Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Predicaat excellente school voor Haren, Breda en Rotterdam: het bijzondere normaal

25-01-2022

Samengevat: het bijzondere is normaal op deze school - juryrapport {^widget|(container)Carrousel|(name)TL-PhotoCarrousel|(medialibraryname)Visio|(medialibrarypath)Afbeeldingen%2fPredicaat+excellente+school|(widget_displayname)Foto+carrousel|(width)|(height)^}

De Visio-scholen in Haren, Breda en Rotterdam hebben maandag 24 januari vol trots het predicaat Excellente school voor zowel het speciaal basisonderwijs als het voortgezet speciaal onderwijs in ontvangst genomen. Zij hebben ieder een eigen excellentieprofiel.

RvB-voorzitter vervangt minister

De nieuwe minister van Onderwijs Dennis Wiersma zou eigenlijk de koffers met het predicaat excellente school uitreiken. Dat ging echter niet door vanwege een spoedoverleg over corona in het onderwijs waar de minister bij moest zijn. In plaats daarvan overhandigde Margreeth Kasper de Kroon, voorzitter Raad van Bestuur van Visio, de koffers aan de schoolleiders. Dat deed zij vanuit de Visio-school in Rotterdam. In een online sessie met de scholen in Haren en Breda sprak Margreeth mooie woorden over Visio Onderwijs. Zij roemde de scholen vanwege hun plek midden in de maatschappij, de innovatiekracht en als voorbeeld van “meedoen mogelijk maken”.

De minister wil toch graag Visio Onderwijs met eigen ogen aan het werk zien. Daarom komt hij maandag 31 januari alsnog op werkbezoek bij Visio Onderwijs Rotterdam. 

Van een brede visie naar een scherpe focus - juryrapport

Bijzonder om met speciaal onderwijs het predicaat excellent te halen

Ulco van der Ende, schoolleider in Rotterdam: “Er kómen is één, er blijven is de volgende uitdaging. Daar gaan we voor!”

Ook in Haren klonk een groot applaus toen het koffertje daar online arriveerde. In Haren is de nieuwe buitenspeeltuin een van de zaken die het meest in het oog springt als het gaat om de excellente prestaties. Volgens schoolleider Marian Officier, schoolleider Haren “de mooiste speeltuin van Nederland, waar slechtziende en blinde leerlingen zelfstandig zonder begeleiding buiten kunnen spelen.”

Bij Breda staat “Thuiskomen in de wereld" centraal in het excellentieprofiel. Onder de confetti zei schoolleider Rachel Kemperman het bijzonder te vinden om met het speciaal onderwijs het predicaat excellent te halen.

Marcel Janssen, directeur van Visio Onderwijs, noemde ook nog de scholen van GraveAmsterdam én de Ambulante Onderwijskundige Begeleiders (AOB) die tevens hard op weg zijn naar een excellente status.​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​Feest

Op de scholen werd het feest gevierd met de leerlingen, leerkrachten en ouders. Naast Visio excellente school-gebakjes, ontvingen de leerlingen een rugzak met “Mijn school is excellent”. En de medewerkers drinken hun koffie voortaan uit een excellente mok.

Nieuwe mijlpaal voor Visio Onderwijs

Wij ondersteunen ieder kind met een visuele beperking, met al z’n mogelijkheden, beperkingen, talenten en bijzonderheden, zo goed mogelijk bij zijn voorbereiding op de toekomst. Deze waardering is de kroon op het werk in de ambitie van Visio Onderwijs om slechtziende en blinde leerlingen excellent onderwijs en de beste begeleiding te bieden op het niveau van ernstig meervoudig beperkt (EMB) tot en met havo. Onze missie luidt: meedoen mogelijk te maken. Die missie vervullen wij met bevlogenheid, zorg, expertise en deskundigheid.

Excellentieprofielen (pdf)

{^widget|(title1)Geheel+rapport+van+Visio+Onderwijs+Breda|(url4)https%3a%2f%2fwww.visio.org%2fvisio.org%2fmedia%2fVisio%2fDownloads%2f2201-Samenvatting-Excellentieprofiel-Visio-Onderwijs-Rotterdam.pdf|(name)TL-LijstMetLinkjes|(url3)https%3a%2f%2fwww.visio.org%2fvisio.org%2fmedia%2fVisio%2fDownloads%2f2201-Samenvatting-Excellentieprofiel-Visio-Onderwijs-Haren.pdf|(contentreversed)False|(url2)https%3a%2f%2fwww.visio.org%2fvisio.org%2fmedia%2fVisio%2fDownloads%2f2201-Samenvatting-Excellentieprofiel-Visio-Onderwijs-Breda.pdf|(title3)Samenvatting+Visio+Onderwijs+Haren+(1+pagina)|(title2)Samenvatting+Visio+Onderwijs+Breda+(2+pagina%27s)|(title4)Samenvatting+Visio+Onderwijs+Rotterdam+(1+pagina)|(url1)%2fvisio.org%2fmedia%2fVisio%2fDownloads%2f2801-Excellentieprofiel-Visio-Onderwijs-Breda.pdf|(widget_displayname)Lijst+met++linkjes|(width)|(height)^} Lees op onze site meer over de school in Bredain Haren of in Rotterdam.

Snel naar informatie