CVI (cerebrale visuele stoornis)

Wat is CVI?

Bij slechtziendheid bij kinderen denken de meeste mensen dat er iets mis moet zijn met de ogen. Dat klopt voor sommige kinderen, maar niet voor allemaal. Er zijn slechtziende kinderen waarvan de ogen prima in orde zijn. Het probleem zit dan in de hersenen, die er niet in slagen om de visuele informatie die ze van de ogen krijgen, goed te verwerken en/of goed op te slaan. Wanneer een kind hierdoor problemen krijgt in het dagelijks leven of iets niet kan, is er sprake van CVI, “Cerebral Visual Impairment”. In het Nederlands vertalen we dit als “cerebrale visuele stoornis”. CVI is een verzamelnaam voor alle vormen van slechtziendheid met een oorzaak in de hersenen en ontstaan in de kinderleeftijd. Informatie over visuele klachten na niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij volwassenen vindt u op deze pagina over NAH.

Oorzaken en kenmerken

CVI kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld zuurstofgebrek tijdens of vlak na de geboorte, epilepsie of infecties, waardoor er schade aan de hersenen is ontstaan. Daarnaast kan CVI optreden bij aanlegstoornissen van de hersenen, bijvoorbeeld ten gevolge van een syndroom. Een beschadiging of een aanlegstoornis van de hersenen verstoort de visuele informatieverwerking en kan tot uiteenlopende visuele stoornissen leiden. Ook andere aandoeningen of traumata van de hersenen in de kindertijd kunnen CVI veroorzaken. Cerebrale schade blijkt niet altijd aantoonbaar in beeldvormend neurologisch onderzoek.

CVI kan gepaard gaan met diverse motorische of cognitieve problemen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met:
  • Het verkrijgen van overzicht, bijvoorbeeld op het schoolplein of in het verkeer
  • Het vinden van een object tussen andere spullen, bijvoorbeeld kleren in de kast of speelgoed in een doos
  • Het leren van een route en het oriënteren in een vreemde omgeving
  • Het herkennen van objecten, gezichten of symbolen
  • Het snel kunnen verwerken van de visuele informatie
  • Een lagere gezichtsscherpte of een beperkt gezichtsveld
Omdat een lagere gezichtsscherpte of een beperkt gezichtsveld zich niet altijd voordoen, valt CVI niet altijd op bij de orthoptist en de oogarts. Vanwege de hersenschade kan CVI ook gepaard gaan met motorische of cognitieve problemen.
 

Onderzoek en diagnose

Koninklijke Visio is gespecialiseerd in onderzoek (diagnostiek), behandeling en begeleiding van kinderen met CVI. Een multidisciplinair team brengt het functioneren van het kind in het dagelijks leven in kaart met behulp van onderzoeken, gesprekken en observaties. Er vindt een visueel basisonderzoek plaats. Evenals een onderzoek naar de specifieke functies van de visuele verwerking en de cognitieve mogelijkheden. Zo ontstaat er een breed kind-specifiek profiel, hetgeen noodzakelijk is voor een gerichte systematische behandeling en ondersteuning. Vaak is onderzoek naar CVI en het stellen van de diagnose CVI voor ouders het einde van een langdurige zoektocht met hun kind.
 

Ervaring 

Kinderen met CVI voelen zich vaak onbegrepen. Ze hebben het gevoel niet mee te kunnen in de maatschappij, ondanks dat ze juist enorm hun best doen om het allemaal wel te kunnen. Het helpt ook niet dat hun omgeving, onwetend van CVI, vaak niet goed begrijpt waarom ze iets niet (goed) kunnen. Dat zorgt bij veel kinderen voor een tekort aan zelfvertrouwen. De kans bestaat dat kinderen bepaalde taken waar ze niet goed in zijn, gaan vermijden. Of ze doen er niet eens hun best meer voor, de gedachte “het lukt me toch niet” gaat overheersen.
 

Begeleiding

Als bij kinderen en jongeren CVI wordt vastgesteld, hebben zij recht op begeleiding door Visio. Het vaststellen van CVI gebeurt, zoals hiervoor aangegeven, met onderzoeken door verschillende specialisten. Deze onderzoeken zijn ook nodig om de begeleiding heel precies te kunnen richten op het specifieke kind of de jongere. Iedereen is anders, de beperkingen uiten zich anders en elk kind heeft daardoor andere behoeften. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:
  • (Therapeutische) begeleiding thuis en/of op school
  • Onderwijskundige begeleiding op school
  • ICT-training
  • Training oriëntatie en mobiliteit om deel te nemen aan het verkeer.

Deze ondersteuning zorgt ervoor dat kinderen (én hun ouders, begeleiders en leerkrachten) beter leren omgaan met CVI, maar ook dat ze compensatiestrategieën en -technieken leren waardoor CVI wat minder impact op hun leven heeft. Ook biedt Visio psychosociale begeleiding of psychologische behandeling, gericht op onder andere: voorlichting, begrip, verwerking, acceptatie, omgang met gevolgen van CVI en compensatie.

Hoe kan Visio u helpen?

Ervaart uw kind slechtziendheid als gevolg van CVI? Bij Visio bieden we binnen revalidatie en onderwijs verschillende  trainingen en begeleidingsprogramma’s aan die de visuele problemen verminderen op het gebied van Revalidatie en Onderwijs.

Vraag over omgaan met CVI?

Wilt u meer informatie of bespreken welke mogelijkheden er voor u zijn? Lees dan meer in de gele balk onderaan deze pagina onder "Contact en aanmelden". 

Ervaringsverhaal van Norah

Norah wordt op driejarige leeftijd gediagnosticeerd met CVI, als gevolg van hersenschade. Haar moeder vertelt over het traject van de diagnose en de uitdagingen waar Norah in haar dagelijks leven als tiener met CVI mee te maken krijgt.
Lees het verhaal van Norah

Brochures over CVI

Wil je meer weten over wat het betekent om CVI te hebben? Lees dan verder in onze brochure over welke problemen je kunt ervaren en welke begeleiding wij kunnen bieden vanuit Koninklijke Visio. 

Brochure voor verwijzers

Visuele problemen en beperkingen in het dagelijks leven zonder dat de ogen daarvan de primaire oorzaak zijn. Hoe kan dat? Lees de brochure "Onderzoek en behandeling bij kinderen met visuele problemen door stoornissen in hersenfuncties." 

Boek "CVI in beeld"

Dit boek is onderdeel van het project "CVI in beeld". Het doel is om kennis te vergroten over CVI. Het geeft ouders en dagelijkse begeleiders de kennis en handvatten die ze nodig hebben om kinderen en volwassenen met CVI te begrijpen. 

Ervaringsverhalen van Christy, Floris en Bertine

Christy, Floris en Bertine hebben CVI en vertellen in de film CVI in Beeld hoe zij omgaan met hun visuele beperking.
Bekijk de film