Grave: Kind en Jeugdcentrum

Grave: Kind en Jeugdcentrum

Adres:

De Gasthuishoeve 2 – 6
5361 HR  Grave

Telefoon:

088 585 85 85
Opgroeien met een visuele beperking kan een enorme druk leggen op de ontwikkeling van een kind. Dat kan vragen oproepen bij u als ouder of wettelijk vertegenwoordiger, maar ook bij het kind zelf. Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, kan u helpen bij het vinden van antwoorden. Visio Kind en Jeugdcentrum Grave biedt (intensieve) revalidatie aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een visuele beperking. Ook is Visio er voor kinderen die kampen met bijkomende problematiek, zoals psychosociale of gedragsproblemen of een lichte verstandelijke beperking. 
 

Vragen over uw blinde of slechtziende kind

Onze dochter heeft een visuele beperking en een ontwikkelingsachterstand. Kan ze een paar dagen per week bij Visio Kind en Jeugdcentrum Grave leren om zelfstandiger te functioneren? Mijn zoon wil na zijn middelbare school graag op zichzelf wonen. Waar kan hij dat leren? Waar kan mijn kind leren omgaan met leeftijdsgenootjes of leren opkomen voor zichzelf?
 

Voor wie?

Visio wil kinderen en jongeren een tweede “thuis” bieden. Een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Of ze nu de hele week, een paar dagen per week of alleen in weekenden en vakanties bij ons verblijven. De meeste kinderen en jongeren die bij Kind en Jeugdcentrum Grave komen, maken gebruik van het Speciaal Onderwijs (SO) of Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) bij Visio Onderwijs Grave. Deze school staat op hetzelfde terrein als de woonlocatie. Enkele jongvolwassenen volgen een vervolgopleiding.

Lees meer over wonen: een tweede huis in Grave

Vaardigheden voor het dagelijks leven met Comptentiegericht werken

Bij het Kind & Jeugdcentrum Grave leren kinderen en jongeren vaardigheden voor het dagelijks leven. Zo leren ze compenserende vaardigheden en leren ze om andere zintuigen in te zetten. Er is aandacht voor acceptatie van de problematiek. De kinderen en jongeren worden gestimuleerd om op te groeien tot zo zelfstandig mogelijk volwassenen. Samen met u en uw kind stellen wij een plan op met de individuele hulpvraag om de gewenste doelen te bereiken. Het oefenen en leren van vaardigheden en het stimuleren van de ontwikkeling wordt aangeboden met vaste programma’s. Deze zijn gebaseerd op Competentiegericht Werken.

Lees meer over ontwikkeling en (dag-)behandeling

Samenwerking binnen Visio

Visio Wonen & Dagbesteding Grave ligt op hetzelfde terrein als de school van Visio. De meerwaarde hiervan is dat de lijnen kort zijn. We werken nauw samen met Visio Onderwijs en Visio Revalidatie & Advies rondom de zorg en begeleiding van de cliënten. Met als gezamenlijk doel dat de kinderen en jongeren hun talenten en mogelijkheden optimaal ontplooien.
 

Bekostiging

Visuele revalidatie bij het Kind en Jeugdcentrum Grave wordt bekostigd vanuit de basisverzekering van uw Ziektekostenverzekering. Hierdoor is Visio in staat om een passend en breed aanbod, op maat, te bieden aan uw kind. Voor jongeren boven de 18 jaar geldt een eigen risico. Naast visuele revalidatie bieden we specialistische begeleiding en verblijf. Hiervoor kunt u aanvullende financiering aanvragen bij de ziektekostenverzekering of bij de gemeente via de Jeugdwet (onder de 18 jaar) of via de WMO (boven de 18 jaar). Een combinatie van financieringsvormen is ook mogelijk.

Wanneer uw kind voor revalidatie bij ons geplaatst wordt, kunt u een beroep doen op de ziektekostenverzekering voor het vervoer van en naar het Kind en Jeugdcentrum. U kunt een beschikking aanvragen voor zittend ziekenvervoer bij uw ziektekostenverzekering. Wij kunnen u ondersteunen bij deze aanvraag.
 

Informatie en aanmelden

Neem voor meer informatie en aanmeldmogelijkheden contact op met ons Cliëntservicebureau via 088 585 85 85.

Bekijk de foto's van deze locatie

Contact met Visio Kind en Jeugdcentrum Grave

Wilt u aanmelden of heeft u vragen over deze locatie? Neem dan contact op met adviseurs Zorgbemiddeling via ZorgbemiddelingZuid@visio.org of voor telefonisch contact kunt u bellen met ons cliëntservicebureau via 088-585 85 85. Zij zullen u doorverbinden met de adviseur Zorgbemiddeling van uw regio.
Mail naar adviseurs zorgbemiddeling