Onderwijs Grave

Visio-school Grave: een gewone én speciale school

De Visio-school in Grave is in de eerste plaats een gewone school waar leerlingen leren en zich ontwikkelen. Toch is het óók een heel speciale school, want de visuele beperking van onze leerlingen vraagt om aanpassing van het onderwijs. Bijvoorbeeld aanpassing van materiaal, lesmethodes en de lesomgeving.

Onderwijs bij Visio = Meedoen mogelijk maken

Naar Youtube-thumbnail met alle leerlingen van Onderwijs Grave

Stevige basis voor de toekomst

Wij willen onze leerlingen een stevige basis bieden voor de toekomst. Daarom stimuleren we iedere leerling binnen de eigen mogelijkheden tot maximale prestaties. Het onderwijs is gebaseerd op dezelfde leerdoelen als in het regulier onderwijs. Methodes worden aangepast en toegankelijk gemaakt.

We begeleiden de leerlingen om zelfredzaam te zijn en mee te doen in de maatschappij. Daarom leren we de leerlingen om zelf regie te nemen. Ook vinden we het belangrijk dat onze leerlingen een reëel beeld krijgen van hun mogelijkheden. Podium-Plus is een vak op onze school waar iedere leerling hierin gezien wordt. Het belangrijkste doel van Podium-Plus is leerlingen "steviger in hun schoenen te laten staan".  We gaan ervan uit dat zij zich door onder andere kennis op te doen, anderen te ontmoeten en zichzelf te presenteren, beter voorbereid zijn op de toekomst. Door de diversiteit en het aanbod van buitenschoolse activiteiten wordt de leerling zich meer bewust van zijn sterke kanten en spreekt het passies aan. 

Filmpjes Visio Onderwijs Grave

Meer van Visio Onderwijs Grave zien? Bekijk eens een paar van onze filmpjes:

Het schoolgebouw en Kind & Jeugdcentrum

Visio Onderwijs Grave heeft een ruim opgezet en aangepast schoolgebouw net buiten het centrum van het historische stadje Grave. Door de ligging kunnen leerlingen optimaal participeren in de samenleving. Ook heeft de school een eigen zwembad.

Naast onderwijsfaciliteiten beschikt Visio Grave over een Kind & Jeugdcentrum. Leerlingen kunnen gebruik maken van de woonvoorziening, de weekend- en vakantieopvang en groepsbehandeling na schooltijd. 

Voor wie is onze school?

  • Speciaal onderwijs
    • voor leerlingen met een visuele beperking.
    • voor leerlingen met een meervoudige beperking.
  • Voortgezet speciaal onderwijs
    • voor leerlingen met een visuele beperking.
    • voor leerlingen met een meervoudige beperking.
Iedere locatie heeft een schoolgids met informatie (deel 1, zie link hierboven). Er is ook een gedeelte met algemene informatie over Visio Onderwijs (deel 2)

Bekijk de foto's van deze locatie