Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

De Vlasborchmethode

De Vlasborchmethode richt zich op het samen wonen, werken en op bezoek komen bij Visio De Vlasborch. We streven naar behoud en verbetering van goede specialistische zorg en dienstverlening voor blinde en slechtziende ouderen. Cliënten, medewerkers, familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers denken na, praten mee en vormen een mening over de gang van zaken binnen de organisatie. Zo beïnvloeden ze het beleid van De Vlasborch.

De vier kernwaarden van de Vlasborchmethode

Kernwaarde 1: uitgaan van mogelijkheden

De regie over het eigen leven houden is bij ouderen met een visuele beperking een belangrijk streven, waarbij wel rekening gehouden moet worden met zijn of haar eventuele kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Medewerkers stimuleren cliënten en stellen hen in staat hun zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden. Dit doen zij door uit te gaan van mogelijkheden van cliënten. In dit proces spelen familie en/of vrienden een belangrijke rol. Hierbij is belangrijk dat er ruimte, vertrouwen en veiligheid wordt geboden, een basis die nodig is om zich te kunnen ontwikkelen.
 

Kernwaarde 2: dialoog

Binnen de Vlasborchmethode uit gelijkwaardigheid zich door het aangaan van de dialoog. De manier van samenwerken en de omgang met elkaar is sfeerbepalend en bevordert het thuisgevoel voor cliënten. Ook komt het werkplezier van medewerkers en vrijwilligers ten goede en voelen mantelzorgers zich betrokken. Zo beïnvloedt gelijkwaardigheid in relaties de kwaliteit van wonen, werken en dienstverlening.
 

Kernwaarde 3: samenwerking

Samenwerking en dialoog tussen cliënt en medewerker is het uitgangspunt. De cliënt heeft de ruimte en het vertrouwen om zijn (hulp)vraag te stellen. De cliënt maakt afspraken met de medewerkers over de manier waarop hij ondersteund en begeleid wil worden. Goede afstemming en betrokkenheid van de medewerker is hiervoor van belang. Daarnaast nemen cliënten en medewerkers deel aan het Vlasborch Overleg (VO). In dit overleg zijn cliënten, medewerkers, coördinator vrijwilligers en management met elkaar in gesprek over visie, beleid, implementatie en evaluatie.
 

Kernwaarde 4: zingeving

Om de regie in eigen hand te kunnen houden, is het stilstaan bij levensvragen voor de cliënt van belang. Bijvoorbeeld: wat vind ik belangrijk en hoe kan ik daar invulling aangeven? Wat geeft zin aan mijn leven? De Vlasborch ondersteunt de cliënt bij het zoeken naar antwoorden in de mate waarin hij dit wenst. Dit alles met het streven om het welbevinden van de cliënt te bevorderen.
 

De Vlasborchmethode in de praktijk

Door een verbindend jaarthema, platforms en scholingsbijeenkomsten worden cliënten, medewerkers, familieleden/mantelzorgers en vrijwilligers betrokken, waarbij de organisatie de kwaliteit van de communicatie en de samenwerking actief ondersteunt. In de werkgroep Vlasborchmethode zijn deze partijen vertegenwoordigd en zij geven gezamenlijk vorm aan de genoemde activiteiten.
 

Vlasborch-medewerkers bieden specialistische zorg

Als cliënten ervoor kiezen om bij De Vlasborch te gaan wonen, verandert er veel in hun leven. De Vlasborch biedt cliënten (specialistische) ondersteuning om hun vrijheid en zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden met het streven dat zij zich hier thuis voelen mét hun visuele beperking. Medewerkers gaan met cliënten in gesprek over hun behoeften en zorgvraag. Ze zijn verantwoordelijk om met elkaar als team in goede samenwerking de (specialistische) zorg te garanderen. Medewerkers ontwikkelen zich voortdurend door cursussen en trainingen over (specialistische) zorg voor blinde en slechtziende ouderen.

Mantelzorgers, familie en vrijwilligers: van onschatbare waarde

Visio De Vlasborch in VughtMantelzorgers en/of familieleden van de cliënt zijn belangrijk en betrokken. Dankzij de open cultuur zijn medewerkers voor hen gemakkelijk bereikbaar voor vragen, zorgen en eventuele klachten.Mede dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er bij De Vlasborch veel mogelijkheden om activiteiten te organiseren. Lees meer over mantelzorgers, familie en vrijwilligers bij De Vlasborch.
 

Kortom

De Vlasborchmethode is een manier van werken die wordt toegepast op alle niveaus en alle geledingen binnen De Vlasborch.  Deze werkwijze kenmerkt zich door gelijkwaardigheid en volwaardigheid van allen die betrokken zijn bij deze locatie.
 

Meer informatie

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met het Clientservicebureau via 088 585 85 85 en/of bekijk de contactgegevens van Visio De Vlasborch.

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.