Huifbedrijden

Visio De Brink heeft een huifbed tot zijn beschikking. Huifbedrijden is een speciale manier van paardrijden voor mensen die niet op een paard kunnen zitten door een ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Speciaal getrainde Fjorden

De huifbedwagen is een stalen constructie waarin twee getrainde Fjorden lopen. Over de ruggen van deze paarden is een zeil gespannen waarop de deelnemer van het huifbedrijden ligt. De paarden trekken de huifbedwagen voort.

Plezierige ervaring

Door de cadans, de warmte van de paarden en de sfeer werkt dit ontspannend en masserend voor de deelnemer. Spastische mensen beleven een zeldzaam moment van ontspanning. Ook klachten als obstipatie, epilepsie en vastzittend longslijm kunnen worden verlicht. Huifbedrijden moet bovenal plezierig zijn voor de deelnemer. Want naast het therapeutische doel is het ook een grote beleving. De deelnemer voelt, ruikt en hoort de paarden.

Huifbedrijden