Flexibele zorg: logeren, naschoolse en andere kortdurende opvang

Op deze pagina vindt u de algemene afspraken rondom flexibele zorg die Visio in Noord-Nederland te bieden heeft.

Waarom flexibele zorg?

Veel ouders willen dat hun zoon of dochter met een visuele en een verstandelijke of meervoudige beperking zo lang mogelijk thuis kan wonen. Soms is het prettig om tijdelijk de zorg die in deze eigen vertrouwde omgeving gegeven wordt te delen. Dat kan bij Koninklijke Visio. Bij Visio in Vries (en in Haren) kunt u terecht voor gespecialiseerde flexibele zorg: logeren (met behandeling), naschoolse opvang of andere vormen van opvang (bijvoorbeeld thuis). De ondersteuning is op de persoon afgestemd en wordt in nauwe samenwerking met cliënt en ouders aangeboden. Flexibele zorg noemen we dat.

Cliënten met beperkingen

Flexibele zorg van Visio is bedoeld voor cliënten met een visuele, verstandelijke, en/of een meervoudige beperking. We gaan ervan uit dat cliënten op werkdagen naar een kinderdagcentrum, behandelcentrum, school, werkplaats of dagbesteding gaan. Er geldt geen maximumleeftijd voor logeren.

Indicatie en tarieven

Er is een geldige indicatie nodig. De tarieven zijn gebaseerd op het NZA-tarief (Nederlandse Zorgautoriteit). Deze kosten worden elk jaar opnieuw geïndexeerd en vastgelegd in een zorgcontract.

Begeleiding

Er is op de locaties altijd professionele begeleiding aanwezig als er cliënten zijn. Daarnaast is er ruimte voor stagiairs en zetten we vrijwilligers in.

Ondersteuningsplan

De uitvoering van de te bieden zorg ligt vast in een zorgplan of behandelplan dat samen met de ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers is opgesteld.

Openingstijden

De logeerhuizen zijn 365 dagen per jaar geopend, mits er vraag is van tenminste twee cliënten. Op werkdagen zijn de locaties open van 15.00 uur tot 09.30 uur. In vakanties, weekeinden en bij meerdere aanvragen zijn de locaties ook overdag open voor een aangepast tarief. Bij aanvragen van meerdere cliënten kunnen de locaties ook voor een dagdeel open, bijvoorbeeld voor woensdagmiddagopvang.

Vervoer

De ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers van de cliënten moeten het vervoer naar en van het logeeradres regelen.

Medicatiebeleid

  • De ouders geven de medicatie mee aan de cliënt
  • Medicatie wordt geleverd in de originele verpakking, met bijsluiter
  • Spuiten worden met herkenbare streepjes meegeleverd
  • Er worden voor de lengte van de logeerperiode voldoende medicatie en spuiten meegegeven
  • Ouders zorgen via hun apotheek voor een aftekenlijst met het meest actuele medicatieoverzicht van de cliënt. De ouders of wettelijk vertegenwoordigers accorderen deze aftekenlijst met een paraaf
  • Op de aftekenlijst mogen geen handgeschreven aanvullingen staan. Bij verandering van medicatie geeft u een nieuwe lijst mee.
  • Begeleiders volgen de instructies uit het medicatieprotocol

Ziekte

Als een cliënt ziek wordt tijdens zijn of haar verblijf worden ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers gebeld voor overleg. Ouders kunnen ervoor kiezen hun kind te komen halen. Als de cliënt op de locatie blijft, volgen begeleiders de instructies van een eventueel ingeroepen arts. Eventuele andere afspraken staan beschreven in het zorgplan of ondersteuningsplan.

Afmelden

Bij verhindering, bijvoorbeeld door ziekte, moet dit tijdig, en minstens 24 uur van tevoren, worden doorgegeven via kortdurendverblijfNN@visio.org. Bij afmeldingen binnen 24 uur vindt registratie en doorberekening plaats volgens de algemene voorwaarden met betrekking tot zorg- en dienstverlening van Koninklijke Visio.

Schade

Schade door toedoen van medewerkers wordt vergoed. Bij schade door toedoen van cliënten worden de kosten verhaald op de ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers.

Hulpmiddelen, verzorgingsproducten en luiers

De ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers geven als het nodig is hulpmiddelen, verzorgingsproducten en luiers mee met de cliënt.

Linnen- en beddengoed

Op de locaties is linnen- en beddengoed aanwezig. Het is natuurlijk mogelijk dat cliënten een eigen dekbed, kussen of iets dergelijks meenemen.

Het merken van persoonlijke spullen

Het is belangrijk om persoonlijke spullen (kleding, inclusief schoenen en jassen) te voorzien van de naam van de cliënt. Denk ook aan toiletartikelen en speelgoed.

Maaltijden

Warme maaltijden, broodmaaltijden, melk, koffie, thee, frisdrank en fruit zijn voor logees inbegrepen. Bij naschoolse opvang wordt een vergoeding gevraagd. Specialistische voeding en sondevoeding geven ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers mee met de cliënt.

Informatie en reserveren

Elke aanvraag wordt zorgvuldig behandeld waarbij de beschikbaarheid van een (aangepast) bed, de samenstelling van de groep cliënten en de begeleidings-, behandelmogelijkheden belangrijke factoren zijn.

De ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers ontvangen twee keer per jaar een aanvraaglijst:

  • in september: voor aanvragen van januari tot en met augustus
  • in maart: voor aanvragen van september tot en met december

De aanvragen worden bevestigd zodra dit mogelijk is, maar uiterlijk twee maanden na ontvangst van de lijsten. Deze bevestiging vindt plaats via kortdurendverblijfNN@visio.org. Daarbij wordt om een ontvangstbevestiging gevraagd. Via dit e-mailadres kunnen ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers ook wijzigingen doorgeven en tussentijdse aanvragen sturen.

Van harte welkom

Wij zetten onze expertise graag ook voor u in bij kortdurende opvang. Wij zien ernaar uit u te ontmoeten.

Uw kind is van harte welkom

Bij Visio De Heukelom kunnen slechtziende en blinde kinderen logeren, wonen of langskomen voor dagbesteding. 

Belangstelling en/of wilt u meer weten? Neem per mail contact op via zorgbemiddeling@visio.org