​Sociale Veiligheid

Visio kent een wettelijk verplicht sociaal-veiligheidsbeleid voor leerlingen. Er zijn in de school gedragsregels opgesteld en het voorkomen van pesten is speerpunt in de school. Alle medewerkers weten bij een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik hoe te handelen. Ook organiseren we een jaarlijks tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en medewerkers waarin aandacht geschonken wordt aan de sociale veiligheidsbeleving onder leerlingen en hebben we per school één of meerdere aandachtsfunctionarissen sociale veiligheid.

De coördinerend aandachtsfunctionaris Sociale Veiligheid van onze school is: Suzanne Sparidans.

Privacy

Visio gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de leerlingen in hun leerlingendossiers. Daarbij houdt Visio zich aan de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op de pagina Privacy staat het privacystatement van Visio kort, bondig en begrijpelijk verwoord. U kunt beleid over het omgaan met leerlingendossiers opvragen bij de administratie van de school.