Onderwijs Amsterdam

Onderwijs Amsterdam

Adres:

Burgemeester Eliasstraat 76
1063 EX  Amsterdam

Telefoon:

088 585 60 00

Zo gewoon als mogelijk, zo speciaal waar nodig

Visio Onderwijs Amsterdam is in de eerste plaats een gewone school waar leerlingen leren en zich ontwikkelen. We bieden een gevarieerd onderwijs- en begeleidingsaanbod. De school begeleidt en ondersteunt leerlingen in een veilige leeromgeving op weg naar een toekomst die past bij de leerling en zijn mogelijkheden. Dat gebeurt in nauw overleg met ouders of verzorgers.

Onderwijs bij Visio = Meedoen mogelijk maken

De school stimuleert de leerling binnen de eigen mogelijkheden tot maximale prestaties. Dit gebeurt met respect voor ieders eigenheid en op verschillende gebieden zoals rekenen, taal, sociale vaardigheden en weerbaarheid. Het onderwijs is gebaseerd op dezelfde leerdoelen als in het regulier onderwijs. Methodes worden waar nodig aangepast en toegankelijker gemaakt.

Het motto van Visio is “perspectief voor ieder kind”. Dat houdt in dat we de leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen om zelfredzaam te zijn en mee te kunnen doen in de maatschappij. We leren de leerlingen om zelf regie te nemen en autonoom te handelen. We zetten vol in op kunst en cultuureducatie. Zo maken we om het jaar een cultuurreis en besteden we veel aandacht aan muziek en aan sport en bewegen.
Naar video Onderwijs Amsterdam

Prachtig schoolgebouw in een dynamische buurt

De school is gehuisvest in een schitterend gerestaureerd schoolgebouw. Het heeft een unieke sfeer en is aangepast voor de doelgroep. De school staat in Amsterdam-West in een dynamische buurt. Door de ligging van de school kunnen leerlingen optimaal participeren in de samenleving.

Voor wie is onze school?

Leerlingen met een visuele beperking van kunnen bij ons terecht voor: