Speciaal basisonderwijs (so)

De leerlingen volgen de leerstof van de reguliere basisschool. Indien nodig worden de materialen en het tempo aangepast. Zelfredzaamheid en zelfstandigheid zijn belangrijke pijlers. Naast het aanbod van alle "schoolse" vakken verzorgen we ook tactiele en visuele training. De leerlingen leren om hun zintuigen zo optimaal mogelijk te gebruiken. Waar mogelijk wordt in niveaugroepjes instructie gegeven. Ook is er ruimte voor individuele begeleiding.

Voor de moeilijk lerende leerlingen passen we het programma aan de individuele mogelijkheden aan. De leerlingen werken ieder op hun eigen niveau aan cognitieve vakken. Waar mogelijk wordt instructie aan een groepje leerlingen gegeven zodat zij ook interactief leren. Er is veel ruimte om praktisch te leren door te doen.

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

De afdeling voortgezet speciaal onderwijs (vso) is voor jongeren van twaalf tot twintig jaar. Het onderwijsaanbod:

  • praktijkonderwijs voor moeilijk lerende jongeren
  • vmbo-leerwegen: basisberoeps, kaderberoeps
  • vmbo-tl/mavo
  • havo

Onderwijs voor leerlingen met een meervoudige beperking

Het programma voor leerlingen met een meervoudige beperking is aangepast aan de individuele mogelijkheden van de kinderen. De gebruikte methodes zijn of worden aangepast aan de visuele beperking. Samen met de ouders en alle betrokkenen rondom een leerling stellen we een plan op. Iedere leerling werkt binnen de eigen mogelijkheden. Bij onderwijs aan de leerlingen in het vso ligt het accent op toekomstperspectief. De taken zijn dan steeds meer gericht op wonen, werken en vrije tijd.

Ambulante onderwijskundige begeleiding (AOB)

De ambulant onderwijskundig begeleiders (AOB'ers) begeleiden alle leerlingen met een visuele beperking in het regulier of ander speciaal onderwijs. Begeleiding wordt op maat gegeven. Er is ook een combinatie mogelijk van regulier en speciaal onderwijs. Een aantal AOB'ers geeft ook ondersteuning op de so-school in bijvoorbeeld brailleonderwijs.

Filmpjes Visio Onderwijs Amsterdam

Meer van Visio Onderwijs Amsterdam zien? Bekijk eens een paar van onze filmpjes: