Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

ANBI-status

Stichting Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een donateur van een ANBI mag giften aftrekken van inkomsten- of vennootschapsbelasting. In verband met de ANBI-status vermelden wij hieronder de volgende gegevens.

Doelstelling van de organisatie

In de statuten van Koninklijke Visio zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd:

  1. Het bevorderen van de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en maatschappelijke participatie van mensen met visuele beperkingen. Het betreft hier slechtziende en blinde mensen en mensen met andere visuele waarnemingsproblemen, al dan niet in combinatie met stoornissen van auditieve, psychische, neurologische, cognitieve of andere aard, in de meest algemene zin.
  2. Het ontwikkelen van een kenniscreërende en lerende organisatie met expertise als centrale waarde.
  3. Het bieden van diensten op het gebied van zorg, onderwijs, revalidatie, verblijf en arbeid aan mensen met visuele beperkingen teneinde hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Lees de statuten van Koninklijke Visio.

Beleidsplan en jaarverantwoording

De missie van Koninklijke Visio is “Meedoen mogelijk maken voor mensen met een visuele beperking”. In 2020 heeft Visio gekozen voor een nieuwe strategische koers voor 2020-2024: “Wendbaar Visio”. Vanuit onze visie zijn vijf pijlers cruciaal om meedoen mogelijk te maken:

  1. Betekenisvol zijn voor onze cliënten en leerlingen
  2. Verschil maken in de samenleving
  3. Kennis en expertise als innovatieversneller
  4. Werken vanuit bevlogenheid
  5. Impact vanuit vitale netwerken

In onze jaarverslaggeving leggen we verantwoording af over wat we ieder jaar bereiken. Zie hiervoor het Jaarbeeld 2020 en de Jaarrekening 2020

Tevens publiceren wij hier het formulier met de gegevens vanwege de publicatieplicht op grond van de ANBI-status

Bestuur en beloningsbeleid

De dagelijkse leiding van Koninklijke Visio is in handen van de raad van bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op het werk van de raad van bestuur. Zowel de leden van de raad van bestuur als van de raad van toezicht ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp. De beloningen van de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht worden gepubliceerd in de jaarrekening. 

Salariëring van directieleden, overige leidinggevenden en medewerkers geschiedt conform de CAO Gehandicaptenzorg, CAO VVT of CAO Primair Onderwijs.

Contactgegevens

Postadres: Postbus 1180, 1270 BD  Huizen
Bezoekadres: Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR  Huizen
Telefoonnummer:  088 585 50 00
E-mailadres: info@visio.org
Website: www.visio.org
KvK-nummer:  08168183
RSIN-nummer:  818837408

Visio in de buurt