Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Kleinkunst van grote klasse project musiceren participeren

Geplaatst op 24-10-2019

Charlotte Glorie treedt regelmatig op met haar eigen kleinkunst programma. Zij is van jongs af aan blind en gewend om alles op het gehoor te doen. Jorien Habing interviewde haar met betrekking tot het muziek maken en haar visuele beperking.

Hoe ben jij in aanraking gekomen met muziek?

Ik heb braille muziek geleerd op het blindeninstituut. De hele klas deed samen met 1 boek, dus oefenen zat er niet echt in. Soms kon ik het boek reserveren voor een woensdagmiddag, maar het was geen uitzondering dat het braille muziekboek dan kwijt was op het moment dat ik het mee naar huis wilde nemen. Thuis hadden we ook een piano staan, deze was gestemd in Bes, dat onthield ik aan de klank. Ik heb een absoluut gehoor en dat betekent dat ik bij een muziekstuk letterlijk de noten hoor die er gespeeld worden. Ik kon daardoor makkelijk melodietjes naspelen.

Hoe neem jij nieuwe muziek tot je?

Door achterliggende theorie van muziek te begrijpen kan je boven jezelf uitstijgen om nieuwe dingen te gaan doen. Je weet waar je over praat en je kan ook van daaruit keuzes maken om iets muzikaal wel of niet te doen. Ik betrek internet bij het maken van nieuwe muziek, ik onderzoek bijvoorbeeld hoe een blues gespeeld wordt, of dat bij de sfeer van mijn lied past en wat ik vervolgens wil veranderen om het eigen te maken. Ik neem altijd aantekeningen op, zodat ik de volgende dag ook nog weet wat ik gedaan heb.

Heb je tips voor mensen die blind of slechtziend zijn en ook muziek willen maken?

Lastig voor mij om tips te geven, omdat ik van jongs af aan blind ben en niet anders gewend ben dan op gehoor te vertrouwen. Muziek maken vergt meer discipline als je een visuele beperking hebt. Je zult mee moeten komen met ziende mensen die even snel op blad iets kunnen zien of noteren. Gehoor en geheugen trainen werkt mee om muziek te leren en ook of je vroeger een muzikale opvoeding hebt gehad. Notities maken in de vorm van opnames is heel belangrijk. Daarnaast helpt het enorm als je theorie van muziek begrijpt, zodat je er ook met anderen over kan communiceren en aanwijzingen die een ander geeft begrijpt. Wat ook goed werkt is om mensen om je heen te verzamelen die samen willen oefenen. Bij koren komt het regelmatig voor dat een stemgroep ook repeteert buiten de koorrepetitie om.

Wat zijn vooroordelen over muziek maken en een visuele beperking?

Dat mensen die blind zijn een goed gehoor hebben en dus ook wel muzikaal zullen zijn, of dit heel makkelijk kunnen waarnemen. Ik heb ook heel veel moeten oefenen, alles moet uit mijn hoofd en de routine moet in mijn handen zitten tijdens het piano spel, anders kan ik geen show geven. Dit vergt veel studie. Ik ben wel van mening dat je je makkelijker kan focussen op muziek als je langere tijd blind bent. Je kan leren om te vertrouwen op je gehoor. Bij koren wordt soms gezegd dat iemand met een visuele beperking niet mee kan doen omdat hij de bladmuziek niet kan lezen en de dirigent niet kan zien. Belangrijk is dat je kan uitleggen hoe jij muziek op een andere manier tot je kan nemen en begrip kan vragen voor jou situatie.

Project "musiceren en participeren"

Met het project ‘musiceren participeren’ willen we meer bekendheid geven aan de mogelijkheden die er zijn voor mensen met een visuele beperking om muziek te maken. Door middel van apps, alternatieve bladmuziek en auditieve bladmuziek kan muziek aangeleerd worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met marjoleinzwaan@visio.org of jorienhabing@visio.org.

Bekijk haar vlog:

U gaat naar het de vlog van Charlotte

Reacties

Blog post heeft op dit moment nog geen reacties.
Abonneer

Snel naar informatie