Bel 088 585 85 85 Contact

Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken.

Eindhoven: Kleutergroep de Kanjers (15-11-2023)

15-11-2023 | 14.00 tot 16.00 uur

Ieder schooljaar worden alle kleuters uit de regio Eindhoven uitgenodigd voor kleutergroep de Kanjers bij Visio Eindhoven. Onder begeleiding van 2 ontwikkelingstherapeuten per groep komen de Kanjers 5 keer per jaar bij elkaar. Dit is altijd op een woensdagmiddag en in twee groepen.

Ouders kunnen dan ook vrijblijvend met elkaar in gesprek en ervaringen uitwisselen. Als het wenselijk is, sluit een maatschappelijk werker aan om een thema te bespreken.

Zelfvertrouwen en zelfbeeld vergroten

Tijdens de kleutergroep bieden we vele activiteiten. We besteden aandacht aan sociale vaardigheden, de motoriek, spel, wereldverkenning en contacten leggen met andere kinderen met een visuele beperking. Bij de kleuters zien we regelmatig herkenning: “Er zijn meer kinderen zoals ik” of “Jij hebt ook wiebelogen”. Dit vergroot hun zelfvertrouwen en zelfbeeld.

Ouders op de hoogte met fotoverslag

Met een fotoverslag van de middag en een korte terugkoppeling aan het eind houden we de ouders op de hoogte. Maar voorop staat dat de kinderen graag komen en het naar hun zin hebben. Leren gaat immers makkelijker als het leuk is.

Contact en aanmelden

Kleutergroep de Kanjers start op woensdag 13 september. Nieuwe kinderen zijn uiteraard ook na deze datum van harte welkom. Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met de ontwikkelingstherapeut van uw kind. U kunt ook bellen naar Visio Eindhoven: 088 5858880.

Snel naar informatie