Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Ontwikkeling en (dag-)behandeling

Het in een zo vroeg mogelijk stadium stimuleren van de ontwikkeling van kinderen met een visuele beperking kan een groot verschil maken. Daarom vormt ontwikkeling de rode draad binnen zowel onze woonvoorzieningen als onze dagbehandeling. We willen kinderen helpen uit te groeien tot zo zelfstandig mogelijke volwassenen. Het dagelijks leven biedt allerlei aanknopingspunten om kinderen nieuwe vaardigheden aan te leren. Woonbegeleiders stimuleren hen bijvoorbeeld om te leren fietsen, een ruzie uit te praten of een keer te helpen met koken of boodschappen doen. Daarbij zorgen ze ervoor dat ze de kinderen niet overbelasten of overvragen. Datzelfde gebeurt bij de dagbehandeling, daar werken kinderen en jongeren meer spelenderwijs aan hun ontwikkeling.
 

Methodiek Competentiegericht Werken

Bij het Kind en Jeugdcentrum Grave wordt gewerkt volgens de methode Competentiegericht Werken. Binnen het Competentiegericht Werken ligt de nadruk op het aanleren en versterken van vaardigheden van het kind, het benutten van bevorderende eigenschappen en vaardigheden van kind en omgeving en het bufferen van belemmerende factoren in het kind en zijn of haar omgeving.
 

Groepen

Binnen het Kind en Jeugdcentrum Grave zijn er verschillende mogelijkheden om de ontwikkeling van vaardigheden positief te beïnvloeden. In de behandelgroepen oefenen en leren kinderen en jongeren individueel en met elkaar in de vaardigheden waar zij moeite mee hebben. Er zijn meerdere groepen op verschillende dagen voor kinderen en jongeren van verschillende leeftijden. Kinderen en jongeren die dagbehandeling krijgen, gaan aan het eind van de dag naar huis.

Daarnaast zijn er kinderen en jongeren die behandeling met verblijf krijgen. Hiervoor is een speciale indicatie nodig en afstemming met de woongemeente of ziektekostenverzekering.
 

Therapie

Naast de behandeling in de groepen zijn er aanvullende en ondersteunende therapieën die binnen het behandelaanbod van Kind en Jeugdcentrum Grave worden geboden: ervaringsgerichte therapieën zoals Muziektherapie, Psychomotorische Kindertherapie (PMKT) en Oefentherapie Mensendieck. Ook individuele psychologische behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, ACT kunnen worden ingezet wanneer de ontwikkeling van het kind stagneert op één of meerdere gebieden. De behandeling wordt samen met de ouders/wettelijk vertegenwoordiger en het kind/de jongere uitgezet en ouders worden toegerust om de behandeling van hun kind te ondersteunen.
 

Profiteren en accepteren

Bij zowel wonen als dagbehandeling leren kinderen om te profiteren van andere zintuigen en compenserende kwaliteiten, maar ook om hun beperking te accepteren. Als het nodig is kunnen ze individuele therapie of begeleiding krijgen van een psycholoog of orthopedagoog. Daarnaast kunnen wij ouders thuis ondersteuning bieden. Op het terrein is een speciale groep voor het stimuleren van de ontwikkeling van de jongste kinderen.
 

Peutergroep De Vlinder

Bij peutergroep De Vlinder werken we individueel en in groepsverband met kinderen met een visuele beperking in de leeftijd van anderhalf tot vier jaar. De groep is bedoeld voor kinderen die op een regulier kinderdagverblijfonvoldoende tot hun recht komen. Bij De Vlinder onderzoeken we ook welke vorm van onderwijs het beste bij een kind past.
 

Dagbehandeling: je spelenderwijs ontwikkelen

Kinderen en jongeren die thuis wonen en al dan niet bij Visio op school zitten kunnen gebruik maken van onze voorzieningen voor dagbehandeling. Doorgaans zijn dit kinderen die een extra zetje nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat ze zich niet kunnenspiegelen aan leeftijdsgenootjes. Buiten schooltijdkunnen zij bij ons terecht voor dagbehandeling, zowel op schooldagen als in het weekend en in vakanties. ’s Avonds gaan alle kinderen weer naar huis.

We werken ook hier in groepen met vaste begeleiders en volgens eenzelfde behandelingsplan. Kinderen en jongeren kunnen een of meerdere keren per week deelnemen aan allerlei activiteiten bij de dagbehandeling. Spelenderwijs werken ze zo aan hun ontwikkeling. Ze leren allerlei vaardigheden zoals samen spelen, contact leggen, muziek maken, om hulp vragen, een praatje maken, fietsen en zich oriënteren. Bij de begeleiding en behandeling zetten we ook middelen in als muziek, yoga en paardrijden.

Bekijk de contactgegevens van Visio Kind en Jeugdcentrum in Grave.

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.