De Boekenberghstraat

Adres

Boekenberghstraat 3-101 t/m 3-111
7906 GA Hoogeveen

De Boekenberghstraat bestaat uit 10 appartementen aan een galerij in een (huur)appartementencomplex in Hoogeveen-Zuid. Er is ruimte voor 10 cliënten die zelfstandig kunnen wonen of hier naartoe begeleid kunnen worden. In één appartement is een kantoorruimte en een groepsruimte waar wordt gekookt.
 

Doelgroep

Aan de Boekenberghstraat wonen volwassenen met een visuele beperking en bijkomende beperkingen: een lichte verstandelijke beperking, mogelijk met bijkomende psychiatrische beperking, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), lichamelijke beperking, autisme en epilepsie.

Woonsetting en begeleiding

De woonlocatie is geschikt voor cliënten die een zo zelfstandig mogelijk leven willen en kunnen leiden. Naar behoefte is er de mogelijkheid om andere bewoners van de galerij te ontmoeten. De appartementen zijn levensloopbestendig en drempelvrij. Indien noodzakelijk worden er aanpassingen gedaan.

Overdag en ’s avonds is er woonbegeleiding en ’s nachts is er een slaapwacht. De begeleiding is veelal individueel en erop gericht om de zelfredzaamheid van de cliënten te bevorderen. De begeleiding is op afroep.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de adviseurs zorgbemiddeling: zorgbemiddelingnoord@visio.org