Vught: De Vlasborch

Visio De Vlasborch is een woonzorgcentrum voor ouderen met een visusbeperking. De Vlasborch biedt in het woonzorgcentrum en op de appartementen in Vught zorg, begeleiding en specialistische groepsbegeleiding aan ouderen met een visuele beperking.

Onderstaand filmpje laat zien wat De Vlasborch u allemaal te bieden heeft:


 

Revalideren en logeren

Vanuit het ziekenhuis kan iemand met een verworven visuele beperking op de Vlasborch revalideren. Ook cliënten met een zzp kunnen revalidatie ontvangen. Naast langdurig wonen is er de mogelijkheid van logeren. De logeerkamer kan tevens ingezet worden om de mantelzorger van de nog thuiswonende visueel beperkte oudere (tijdelijk) te ontlasten. Daarnaast bieden we volledig pakket thuiszorg voor visueel beperkte ouderen die in de wijk wonen. Genoemde producten worden gefinancierd vanuit de eerste lijn, de WMO of een zorgzwaartepakket.

Samen vrije tijd delen

Ouderen met een visuele beperking hebben de dagelijkse verzorging thuis vaak wel geregeld. Maar er zijn altijd zaken die het leven leuker maken, zoals contact met leeftijdgenoten in dezelfde situatie. De Vlasborch biedt daarom dagelijks activiteiten. Slechtziende en blinde ouderen worden met specialistische begeleiding, hulpmiddelen en andere aanpassingen ondersteund om weer activiteiten uit te voeren die ze vanwege hun visuele beperking niet meer konden doen. 

Dagverzorging is mogelijk voor een of meerdere dagen per week en vindt plaats in een aangepast gebouw onder deskundige begeleiding.

Vrienden van De Vlasborch

Stichting "Vrienden van De Vlasborch" werft en beheert geld voor de verbetering van de woon- en leefomgeving van cliënten van De Vlasborch. Zij subsidieert jaarlijks één of meer projecten die door cliënten of medewerkers zijn opgezet.

De overheid financiert de zorg en dienstverlening van volwassenen en ouderen met een beperking. Deze financiering is gericht op de basale zaken, maar biedt geen ruimte voor extra’s. De "Vrienden van De Vlasborch" ondersteunt de optimalisering van de zorg en begeleiding en de aangepaste woonomgeving daarom financieel. Lees meer op de website van "Vrienden van De Vlasborch"

Contact

Neem voor deelname aan deze activiteiten contact op met uw gemeente of met Visio De Vlasborch. Onze openbaar toegankelijke activiteiten staan in de Visio-agenda

Meer informatie

Bekijk de foto's van deze locatie

Contact met Visio de Vlasborch

Wilt u aanmelden of heeft u vragen over deze locatie? Neem dan contact op met adviseurs Zorgbemiddeling via ZorgbemiddelingZuid@visio.org of voor telefonisch contact kunt u bellen met ons cliëntservicebureau via 088-585 85 85. Zij zullen u doorverbinden met de adviseur Zorgbemiddeling van uw regio.
Mail naar adviseurs zorgbemiddeling