maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn an uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Haren: De Heukelom

LET OP:  vanwege corona is bezoek aan het Visio-terrein alleen op afspraak mogelijk. Dit om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden. Lees meer over de coronamaatregelen die wij nemen bij Visio Wonen & Dagbesteding.
Visio De Heukelom biedt wonen en dagbesteding aan kinderen en jongeren met een visuele en verstandelijke beperking. Ook kinderen met het vermoeden van Cerebrale Visuele Inperking (CVI) kunnen bij ons terecht voor observatie. Levensgeluk, ontplooiing en participatie staan centraal.

Woonmogelijkheden

Bij Visio De Heukelom zijn slechtziende en blinde kinderen van harte welkom om te komen logeren, wonen of voor dagbesteding. De Heukelom heeft verschillende geschikte huizen voor permanente en tijdelijke groepsbewoning. Ook buitenschoolse opvang is mogelijk. 

Kindercentrum

Soms heeft een kind met een visuele en meervoudige beperking vanwege de jonge leeftijd extra begeleiding en ondersteuning nodig. Het Kindercentrum biedt deze behandeling en dagbesteding aan kinderen en jongeren van 0 t/m 20 jaar. Ieder kind heeft een individueel dagprogramma. Daarin wisselen rust en activiteit elkaar af. Bekijk in onderstaand filmpje van Heel Holland Zorgt hoe kinderen zich kunnen ontwikkelen bij De Heukelom.
U gaat naar het filmpje Heel Holland Zorgt op YouTube.

Groepsamenstelling

De groepen in het Kindercentrum zijn samengesteld op basis van specifieke ontwikkelingsvragen. Per groep zijn er maximaal zes kinderen en twee begeleiders aanwezig. Activiteiten worden zowel individueel als in de groep aangeboden, afhankelijk van de behoefte van het kind. Er is een nauwe samenwerking tussen de begeleiders en veel persoonlijke aandacht voor het kind.

Therapie

Therapieën en oefeningen zijn geïntegreerd in het dagprogramma van de kinderen. Gespecialiseerde Visio-medewerkers werken met de kinderen. Ook maken we gebruik van een arts voor verstandelijk beperkte mensen en gedragswetenschappers. Er is in het Kindercentrum een therapiebad en een snoezelruimte.

Flexibele zorg: logeren en andere kortdurende opvang

De zorg voor een kind met een visuele, verstandelijke beperking en/of meervoudige beperking is niet altijd makkelijk. Soms is het prettig om de zorg even te kunnen overlaten aan anderen. Bij Visio in Haren (en in Vries) kunt u terecht voor gespecialiseerde flexibele zorg: logeren (met behandeling), naschoolse opvang of andere vormen van opvang (bijvoorbeeld thuis). Lees meer over de mogelijkheden van flexibele zorg bij De Heukelom.

De mogelijkheden bij het Kindercentrum

 • Multifunctionele locatie met wonen, dagbesteding en onderwijs
 • Intensieve ondersteuning en/of speciale dagbegeleiding
 • Flexibele zorg
 • Ontwikkelingsgerichte activiteiten gericht op interactie, contact en zelfvertrouwen
 • Het kind wordt gestimuleerd in gebruik van alle zintuigen en leert deze informatie te verwerken
 • Kleine groepen van maximaal zes kinderen en twee begeleiders
 • Zowel individuele als groepsgerichte activiteiten
 • Beweging, spel, muziek, logopedie en fysiotherapie
 • Therapiebad en snoezelruimte
 • Tal van mogelijkheden op gebied van onderwijs, werken en revalidatie met als doel de ontwikkelingen van uw kind te stimuleren
 • Begeleiding thuis en op school
 

Buitenspelen bij Visio De Heukelom

U gaat naar een filmpje over buitenspelen bij De Heukelom.

Wonen & Dagbesteding in de regio Noord

Andere locaties van Wonen & Dagbesteding in de regio Noord bij Visio zijn:

Bekijk de foto's van deze locatie

Contact met Visio in Burgum

Marjan Pierie en Astrid Oortwijn zijn als adviseurs zorgbemiddeling betrokken bij de locaties Burgum, Vries en Haren. Zij zijn verantwoordelijk voor het proces van aanmelding tot plaatsing. Ze organiseren rondleidingen, brengen de hulpvraag in kaart door middel van een intakegesprek en hebben multidisciplinaire overleggen met onder andere managers en gedragswetenschappers van het kindercentrum, de logeer-, woon-, en dagbestedingslocaties. Wilt u aanmelden of heeft u vragen? Neem contact op met Marjan Pierie via 06 41 34 84 64 of met Astrid Oortwijn via 06 54 76 39 61 of stuur een e-mail via onderstaande button.
Mail naar Marjan en Astrid