Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Wel een stoeprand of niet? Inclusie, ingewikkeld hè… Is uw gemeente of organisatie al voor iedereen toegankelijk? Wij helpen u graag met uw inclusieagenda.

Lees meer over ons advies, onderzoek en trainingen

Over toegankelijkheid

Nederland telt naar schatting 330.000 slechtziende en blinde mensen. In 2040 is een kwart van de Nederlandse bevolking 65+ en is het aantal mensen met een visuele beperking verdubbeld. Bovendien verandert Nederland van een verzorgingsstaat naar een maatschappij waarin zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, eigen regie en participatie voorop staat. Door de vergrijzing ontstaat een heel ander straatbeeld in de toekomst! Dit vraagt ook veel van de fysieke ruimte. De publieke ruimte is van oudsher niet ontworpen en ingericht vanuit bovenstaand beschreven perspectief.

Toegankelijkheids-bevorderende maatregelen voor slechtziende en blinde mensen leveren geen beperkingen op voor andere doelgroepen. In tegendeel, ook andere gebruikers, waaronder kwetsbare verkeersdeelnemers als ouderen en mensen met een fysieke of cognitieve beperking, maar ook laaggeletterden, dyslectici en kinderen hebben hier baat bij. Dan gaat het over veel meer mensen!

Uitgangspunt

Ons uitgangspunt is "Design for all": ontwerpen en bouwen voor een inclusieve samenleving. Optimale toegankelijkheid wordt gerealiseerd door de juiste samenhang tussen een aantal onderdelen, zoals licht en verlichting, kleur en contrast, reflecties, materiaalgebruik, inrichting, routing en bewegwijzering. VZoT adviseert bij het aanbrengen van deze juiste samenhang.

Ons doel:

Optimale bereikbaarheid en bruikbaarheid van de binnen- en buitenruimtes bij nieuwbouw, verbouw of herinrichting voor alle gebruikers.

Ons team

Dit bevlogen team helpt u graag met uw toegankelijkheidsvraagstukken.
Neem contact met ons op