Project Liedjeskist

Bij Visio Onderwijs Breda zijn muziek en liedjes belangrijke ingangen om te communiceren met leerlingen met een zeer ernstige visuele, verstandelijke (en motorische) beperking. In de door Visio Onderwijs Breda georganiseerde cursus over De Liedjeskist komt muziek en (Totale) Communicatie als werkwijze bij elkaar. Het gebruik van de Liedjeskist vormt een praktische benadering waarbij de begeleider de persoon met ernstige meervoudige beperkingen beter leert kennen en handvatten krijgt om de persoon te stimuleren tot communicatie binnen zijn/haar mogelijkheden. De Liedjeskist bestaat uit 35 voorwerpen die verwijzen naar een liedje. Aan deze voorwerpen zijn foto’s en plaatjes gekoppeld. Ook is er een instructieboekje met daarin de theoretische achtergrond en een beschrijving van de liedjes. Daarnaast is er een CD aanwezig waarop alle liedjes zijn ingezongen. De Liedjeskist heeft een verwijzersvoorwerp, verwijzersfoto, verwijzersplaatje en een verwijzersliedje.

Doel van de Liedjeskist

  • Het stimuleren van de voorwaarden voor succesvolle communicatie.
  • Het vergroten van de actieve- en passieve communicatiemogelijkheden.
  • Beter leren kennen van de persoon en zijn/haar communicatie en die kennis gebruiken en toepassen in het dagelijks leven.
  • De Liedjeskist kan gebruikt worden als observatie-instrument.


Communicatievoorwaarden en actieve/passieve communicatiemogelijkheden

Om goed te kunnen communiceren zijn een aantal voorwaarden van belang. Deze communicatievoorwaarden die ten grondslag liggen aan succesvolle communicatie vormen het uitgangspunt voor het werken met de Liedjeskist.

Deze communicatievoorwaarden zijn:
1. het voelen van behoeftes en het opdoen van ervaringen;
2. leren dat op een actie een reactie komt;
3. betekenis leren ervaren van de meerwaarde van wederkerigheid;
4. geschikte communicatievormen aanwenden.


Communicatieve basishouding

Communicatie met mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) verloopt niet altijd vanzelfsprekend. De kleine signalen die de persoon uitzendt zijn moeilijker te herkennen en ook initiatieven in contact, uiten zich op een andere manier of minder vaak. Op deze manier verloopt de communicatie niet zo vanzelfsprekend en is de kans op miscommunicatie groot. Daarom is voor het in contact komen met personen met EMB een bewuste communicatieve basishouding van belang.

Meer informatie en bestellen

Om te werken met de Liedjeskist is het de bedoeling dat men eerst deelneemt aan de gelijknamige cursus. De cursus gaat in op de communicatieve basishouding en hoe deze communicatieve basishouding toegepast kan worden tijdens het werken met de Liedjeskist.
 
Prijs per persoon € 145,00 voor de cursus en € 420,00 voor de Liedjeskist. Totaal € 565,00 (excl. 21% BTW).

Voor medewerkers/locaties van Visio geldt een ander tarief: neem voor meer informatie contact op met Visio Onderwijs Breda.

Neem voor meer informatie, cursusdata en aanmelding contact op met:
Visio Onderwijs in Breda, telefoon 088 585 82 00 of onderwijsbreda@visio.org