Brailleonderwijs

Als een leerling start, wordt in kaart gebracht welke specifieke aanpassingen en hulpmiddelen nodig zijn. Leerlingen die aangewezen zijn op brailleonderwijs, krijgen instructie van een leerkracht die hiervoor speciaal is opgeleid. Leerlingen die brailleonderwijs volgen, starten op vijfjarige leeftijd met voorbereidende brailleoefeningen. Uitgangspunt hierbij is dat de leerling het onderwijsaanbod zo goed mogelijk kan volgen.

Specifieke stoornissen of aandoeningen

Leerlingen hebben soms specifieke stoornissen of aandoeningen, zoals autismespectrumstoornissen (ASS), ADHD, NCL, cerebrale parese of epilepsie. De medewerkers van Onderwijs Grave beschikken over de expertise om hier goed mee om te gaan. Uiteraard zijn we allemaal geschoold rondom visueel functioneren.

Vakleraren, onderzoekers en behandelaren

Er zijn vakleraren voor muziek- en bewegingsonderwijs en handvaardigheid/techniek. Binnen de school werken fysiotherapeuten, logopedisten, gedragswetenschappers, ICT-trainers, speltherapeuten en instructeurs voor oriëntatie & mobiliteitstrainingen. Onderzoeken rondom het visueel functioneren, de algehele ontwikkeling en revalidatie vinden doorgaans op school plaats.

Visit

Ons motto "perspectief voor ieder kind" geeft aan dat we ieder kind of jongere met een visuele beperking, met al z’n mogelijkheden, beperkingen, talenten en bijzonderheden zo goed mogelijk willen ondersteunen bij zijn voorbereiding op de toekomst. Daarom hebben wij een leerwerkplek in Gassel, een dorpje naast Grave. Leerlingen uit het vso verzorgen hier koffie of een lunch in de huiskamer voor gasten, maken in opdracht zeepjes in de zeepmakerij en verwerken opdrachten van bedrijven uit de buurt in de productieruimte. Visit is de naam van deze waardevolle leerwerkplek.  

ICT-ondersteuning

Alle leerlingen krijgen vanaf AVI leesniveau 6 ICT-ondersteuning aangeboden. De computers, software en hulpmiddelen zijn aangepast aan de visuele beperking van de leerling, zodat de leerling zich allerlei vaardigheden eigen kan maken. 

Als een leerling met een computer, eventueel in combinatie met spraakmodule en/ of brailleleesregel en/ of vergrotingsprogramma in de klas werk,t dan krijgt hij al het lesmateriaal digitaal. De reguliere schoolboeken worden dan op de computer gezet. Hierdoor kan de leerling gemakkelijk het onderwijsprogramma blijven volgen.

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs wordt apart gegeven aan slechtziende en blinde leerlingen. De groepen zijn samengesteld op niveau. Het onderwijs bestaat uit allerlei vormen van bewegen, sport en spel, buitenschoolse activiteiten zoals Judo, Showdown, Goalball en Five-a-side. Er wordt tijdens de les veel gebruik gemaakt van aangepaste materialen zoals een fluorescerende voetbal of rinkelbal. De gymzaal heeft lichtlijnen in de vloer en er zijn reliëf vlakken aangebracht. De muren zijn bekleed met zacht materiaal, om blessures te voorkomen.

Bewegingsonderwijs wordt gegeven door gespecialiseerde vakdocenten. Doel is voor leerlingen reguliere of aangepaste aansluiting te bewerkstelligen op sportclubjes dichtbij de thuissituatie.